header_aktuality_new

Aktuality

V této sekci naleznete veškeré články uveřejněné na tomto serveru.

Slovensko za dva týdny nezaznamenalo nový případ afrického moru

Slovensko za dva týdny nezaznamenalo nový případ afrického moru

18.09.2019 | Slovensko v posledních dvou týdnech sice nezaznamenalo nové případy afrického moru prasat, tamní úřady ale i tak rozšířily preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy. ČTK o tom informovalo slovenské ministerstvo zemědělství.

AMP na Filipínách: ohniska potvrzena poblíž Manily

AMP na Filipínách: ohniska potvrzena poblíž Manily

11.09.2019 | Filipíny potvrdily, že uhynulá prasata nalezená v několika domácích chovech poblíž Manily byla skutečně pozitivní na africký mor prasat (AMP).

Aktuální situace s AMP na Slovensku

Aktuální situace s AMP na Slovensku

04.09.2019 | Podle Státní veterinární a potravinové správy Slovenské republiky bylo na Slovensku k 3. září 2019 evidováno 11 případů výskytu afrického moru prasat (AMP) u domácích prasat a 12 nálezů u černé zvěře.

V několika slovenských obcích poblíž maďarských hranic je zakázán vstup do honiteb

V několika slovenských obcích poblíž maďarských hranic je zakázán vstup do ...

28.08.2019 | Několik slovenských obcí, které se nachází jižně od Košic poblíž maďarských hranic, zakázalo vstup do mysliveckých revírů. Zákaz platí od úterý 27. 8. a obce ho zveřejnily na webových stránkách. Důvodem je obava, že by přítomnost lidí v pohraničních honitbách mohla zvýšit pohyb divočáků a přispět tím k zavlečení afrického moru prasat (AMP) z Maďarska do okresu Koši ...

V Německu cvičí psy na vyhledávání uhynulých divočáků

V Německu cvičí psy na vyhledávání uhynulých divočáků

20.08.2019 | V okrese Segeberg (Šlesvicko-Holštýnsko) cvičí lovecké psy, aby byli v případě zavlečení afrického moru prasat do země schopni vyhledávat kadávery divočáků, které by se mohly stát dalším zdrojem nákazy. Po čtyřměsíčním výcviku je k vyhledávání kadáverů připraveno pět psů a jejich vůdců, kteří by své nabyté zkušenosti měli šířit mezi další psovody.

Africký mor prasat byl potvrzen v Srbsku

Africký mor prasat byl potvrzen v Srbsku

18.08.2019 | Koncem července se dostal virus afrického moru prasat (AMP) do Srbska – informace byla oficiálně potvrzena 11. srpna. Nákaza postihla malé farmy s prasaty domácími v okolí hlavního města Bělehradu.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot