Od začátku října jsou na Slovensku 3 nové případy divočáků pozitivních na AMP

Ke dni 18. 10. 2019 bylo na Slovensku potvrzeno 19 kusů divočáků pozitivních na AMP. Pozitivní případy jsou hlášeny z okresů Trebišov a Michalovce. O aktuální situaci nákazy africkým morem prasat informuje slovenské ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova.

Od začátku října se jedná o tři pozitivní případy:
KÚ Černochov, honitba Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov, ulovený kňour vykazoval změny chování, datum potvrzení: 15.10.2019
KÚ Byšta, honitba Brezina, bachyně, ulovená bez změn chování, datum potvrzení: 8.10.2019
KÚ Zatín, okr. Trebišov, nalezená uhynulá bachyně, datum potvrzení: 3.10.2019

AMP v chovech prasat domácích
Od propuknutí nákazy byl AMP potvrzen v 11 chovech prasat domácích v obcích Brehov, Rad, Zemplín, Svätá Mária, Somotor, Veľký Kamenec a Strážne

Stanovená ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s výskytem AMP
Aktuální ochranná pásma - minimálně 3 km: katastrální území obcí: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svatá Maria, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov , Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín

Aktuální pásma dozoru - minimálně 10 km: katastr obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, kašovité, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta , Novosad, Byl ', Solnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, veľké trakany, malé trakany, Černá nad Tisou, Černá, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradiště, Hraň


Africký mor prasat byl na Slovensku poprvé potvrzen 24. července 2019 v chovu domácích prasat v obci Strážne, okr. Trebišov., 12. srpna byla potvrzena a zveřejněna i první informace o výskytu nákazy u divočáka, uloveného ve stejném okrese.
Podle mpsr.sk, 18. 10. 2019

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot