custom_header4

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Stav ke dni 14. 3. 2019

 

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraji

 

 

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).

Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Tato opatření mají za cíl:

  • snížit hustotu populace prasat divokých v nejrizikovější oblasti, a to prostřednictvím nařízení intenzivního lovu prasat divokých s využitím některých způsobů lovu, které v současnosti legislativa zakazuje, a dále podporou odlovu vyplácením zástřelného za ulovené prase divoké, ze kterého bude odevzdán vzorek k virologickému vyšetření na AMP, ve výši 2000 Kč/kus v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.
  • zajistit aktivní monitoring případného výskytu nákazy v oblasti s intenzivním lovem prostřednictvím nařízení odběru vzorku z každého uloveného prasete divokého, vyplnění objednávky laboratorního vyšetření a předáním odebraného vzorku v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce.

Současně v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I., bude ve stanovené oblasti s intenzivním lovem vyplácena vyšší částka jako „nálezné" (3000 Kč / kus) za nalezená uhynulá prasata divoká.Vyšší nálezné má za cíl zajistit intenzivní vyhledávání těl uhynulých prasat divokých a jejich laboratorní vyšetření na AMP.

Veškerá přijatá MVO mají zabránit šíření AMP v populaci prasat divokých a současně ochránit chovy prasat domácích před zavlečením této nebezpečné nákazy.

 

SVS zrušila většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat

 

Státní veterinární správa (SVS) dne 14. 3. 2019 zrušila ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná veterinární opatření (MVO) stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. Je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm, ta však musí pocházet z registrovaných chovů. Pro celé území ČR budou nadále platit upravená celostátně vydaná MVO.

I nadále je nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií, a to i za použití jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na vyšetření na AMP. Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat.

Pro chovy domácích prasat v celé ČR i nadále platí zákaz krmení kuchyňskými odpady a zpřísněna je také evidence pro přemísťování prasat určených k domácí porážce. Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené zvěře určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP. Rovněž je zakázáno používat v chovech prasat seno a slámu, které pocházejí z těchto zemí.

Zástřelné za prasata divoká ulovená ještě v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.

 

 

Chronologický přehled vydaných nařízení v plném znění najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy.

 

dot