custom_header3

O projektu

africkymorprasat.cz - informace o AMP na jednom místě

 

Webový portál Africkymorprasat.cz vznikl jako reakce na výskyt této závažné choroby v České republice. Záměrem tvůrců portálu je přinášet na jednom místě aktuální a potřebné komplexní informace, které mohou napomoci zabránit šíření této nebezpečné nákazy.Portál je vytvořen redakcí časopisu Svět myslivosti ze společnosti Lesnická práce, s. r. o., ve spolupráci s dalšími subjekty. Publikovány zde budou aktuální informace o šíření nákazy, pokyny pro uživatele honiteb, či odborné články a názorové příspěvky.

 

Primárně je web určen pro myslivce, ale potřebné informace by mohl v budoucnu přinášet také chovatelům prasat. Pokyny, jak se zachovat při nálezu uhynulého prasete zde nalezne i laická veřejnost.

 

 

 

Fotografie použité na stránkách africkymorprasat.cz pocházejí z archivů fotografů Jaroslava Vogeltanze (www.fotojavo.cz), Václava Přibáně (www.foto-priban.cz) nebo z archivu ćasopisu Světa myslovosti. Použití fotografií dovoleno pouze se souhlasem autorů.

Informace Státní veterinární správy jsou publikována s jejím souhlasem. 

Plánováno je rozšíření portálu o lokalizační aplikaci, umožňující rychlý a jednoduchý kontakt nálezce uhynulého prasete s místně příslušnou krajskou veterinární správou, včetně sdílení polohy nalezeného kadáveru.

 

David Vaca a Jan Příhoda

 

dot