custom_header

Opatření, pokyny a postupy

Při nálezu uhynulého prasete divokého, nejdříve kontaktujte jednotlivá regionální pracoviště Státní veterinární správy (KVS)

 

Aktualizováno 13. 11. 2020

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraji

 

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).

Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Tato opatření mají za cíl:

  • snížit hustotu populace prasat divokých v nejrizikovější oblasti, a to prostřednictvím nařízení intenzivního lovu prasat divokých s využitím některých způsobů lovu, které v současnosti legislativa zakazuje, a dále podporou odlovu vyplácením zástřelného za ulovené prase divoké, ze kterého bude odevzdán vzorek k virologickému vyšetření na AMP, ve výši 2000 Kč/kus v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.
  • zajistit aktivní monitoring případného výskytu nákazy v oblasti s intenzivním lovem prostřednictvím nařízení odběru vzorku z každého uloveného prasete divokého, vyplnění objednávky laboratorního vyšetření a předáním odebraného vzorku v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce.

Současně v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020, část V. Výše příspěvků poskytovaných chovatelům na povinné preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I., bude ve stanovené oblasti s intenzivním lovem vyplácena vyšší částka jako „nálezné" (3000 Kč / kus) za nalezená uhynulá prasata divoká. Vyšší nálezné má za cíl zajistit intenzivní vyhledávání těl uhynulých prasat divokých a jejich laboratorní vyšetření na AMP.


Veškerá přijatá MVO mají zabránit šíření AMP v populaci prasat divokých a současně ochránit chovy prasat domácích před zavlečením této nebezpečné nákazy.


Výše zmíněná nově nařízená MVO si můžete stáhnout z níže připojených odkazů stejně jako vzory objednávky laboratorního vyšetření ulovených prasat divokých a žádosti o zástřelné.

MVO ke stažení a vzory objednávek:

Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

Objednávka laboratorního vyšetření ulovených divokých prasat na AMP

 

 

 

 

 

Aktualizováno 14. 3. 2019

 

SVS zrušila většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat


Státní veterinární správa (SVS) dne 14. 3. 2019 zrušila ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná veterinární opatření (MVO) stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. Je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm, ta však musí pocházet z registrovaných chovů. Pro celé území ČR budou nadále platit upravená celostátně vydaná MVO.
I nadále je nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií, a to i za použití jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na vyšetření na AMP. Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat.
Pro chovy domácích prasat v celé ČR i nadále platí zákaz krmení kuchyňskými odpady a zpřísněna je také evidence pro přemísťování prasat určených k domácí porážce. Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené zvěře určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP. Rovněž je zakázáno používat v chovech prasat seno a slámu, které pocházejí z těchto zemí.
Zástřelné za prasata divoká ulovená ještě v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.

 

Krizové linky KVS



HZS 150
PČR 158
Městská policie 156
Nouzové telefonní číslo 112

Příloha č. 2
Krizové linky KVS
Městská VS v Praze 720 995 214
KVS pro Středočeský kraj 720 995 204
KVS pro Jihočeský kraj 720 995 212
KVS pro Plzeňský kraj 720 995 205
KVS pro Karlovarský kraj 720 995 208
KVS pro Ústecký kraj 720 995 202
KVS pro Liberecký kraj 720 995 207
KVS pro Královehradecký kraj 720 995 210
KVS pro Pardubický kraj 773 851 053
KVS pro Kraj Vysočina 720 995 209
KVS pro Jihomoravský kraj 720 995 213
KVS pro Olomoucký kraj 720 995 206
KVS pro Zlínský kraj 720 995 201
KVS pro Moravskoslezský kraj 720 995 203 1

Přejít na kontakty

Zdroj: Státní veterinární správa ČR

dot