header_aktuality_new

Aktuality

V této sekci naleznete veškeré články uveřejněné na tomto serveru.

Už nám ubývá sil

Už nám ubývá sil

14.12.2017 | Jak hodnotí situaci s africkým morem prasat po pěti měsících od vypuknutí nákazy myslivci ze zasažené oblasti? Přečtěte si rozhovor s Ing. Jaroslavem Šarmanem, jednatelem Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Vsetín, který vyšel ve Světě myslivosti č. 12/2017.

Jurečka upozornil, že africký mor prasat se v Evropě dál šíří

Jurečka upozornil, že africký mor prasat se v Evropě dál šíří

12.12.2017 | Nákaza africkým morem prasat se šíří v Polsku, na Ukrajině je několik desítek kilometrů od slovenských hranic. Po jednání ministrů zemědělství zemí EU 11. prosince na to v Bruselu upozornil český účastník schůzky Marian Jurečka. Klíčové proto podle něj je, aby státy mezi sebou o situaci komunikovaly a také, aby průběžně situaci sledovaly.

Začíná platit Program eradikace nákazy AMP

Začíná platit Program eradikace nákazy AMP

01.12.2017 | Od 1. prosince 2017 začíná v České republice platit Program eradikace nákazy africkým morem prasat. Na to, co znamená jeho schválení Evropskou komisí pro výkon myslivosti na Zlínsku, ale i jinde v České republice, jsme se korespondenční formou zeptali tiskového mluvčího Státní veterinární správy Ing. Petra Majera.

Africký mor prasat zjištěn u Varšavy

Africký mor prasat zjištěn u Varšavy

21.11.2017 | Německý server jagderleben.de přinesl 21. listopadu 2017 informaci o tom, že severně od hlavního polského města byly nalezeny dva uhynulé kusy černé zvěře, u nichž byla jako příčina smrti zjištěna nákaza africkým morem prasat. Místo nálezu je vzdálené 100 km od oblasti na severovýchodě Polska, kde se onemocnění vyskytuje.

Policejní odstřelovači na lovu černé zvěře v ohnisku nákazy AMP

Policejní odstřelovači na lovu černé zvěře v ohnisku nákazy AMP

15.11.2017 | Policejní odstřelovači ulovili během čtyř týdnů (od 16. 10. do 12. 11. 2017) v ohnisku nákazy africkým morem prasat (AMP) na Zlínsku celkem 68 kusů černé zvěře. Informaci o tom, jak lov probíhá, přineslo listopadové číslo Světa myslivosti, v němž byl zveřejněn korespondenční rozhovor s plk. Martinem Hrinkem, ředitelem služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky.

Ministr zemědělství Jurečka: S AMP úspěšně bojujeme, naše postupy jsme představili dalším státům

Ministr zemědělství Jurečka: S AMP úspěšně bojujeme, naše postupy jsme pře ...

09.11.2017 | Dvě desítky zahraničních delegací se 9. listopadu sešly na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří držet situaci pod kontrolou a ...

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot