header_aktuality_new

Aktuality

V této sekci naleznete veškeré články uveřejněné na tomto serveru.

Čína kvůli africkému moru zabila 38 000 prasat

Čína kvůli africkému moru zabila 38 000 prasat

03.09.2018 | Čína do 1. září utratila kvůli výskytu afrického moru prasat více než 38 000 zvířat. Uvedlo to dnes ministerstvo zemědělství. Čína, kde vepřové maso patří mezi základní potraviny, v jednom měsíci objevila pět případů prasečího moru v pěti různých provinciích. To přimělo úřady k utracení zvířat na farmách s cílem zabránit šíření nemoci.

Africký mor prasat – perspektivy vývoje vakcíny

Africký mor prasat – perspektivy vývoje vakcíny

31.08.2018 | Africký mor prasat (AMP) se nadále šíří Evropou a jediné, co by mohlo pomoci nákazu zastavit, nebo alespoň omezit, je účinná vakcína. Obecně se hovoří o tom, že vakcína prozatím neexistuje, ale skutečnost je poněkud méně pesimistická. Přestože zatím není k dispozici ve formě komerčně dostupné, její prototypy s různou úrovní účinnosti se již objevily.

Prasečí mor v Evropě je na vzestupu, v Česku nové případy nejsou

Prasečí mor v Evropě je na vzestupu, v Česku nové případy nejsou

29.08.2018 | Africký mor prasat se dál šíří Evropou, případů nákazy je již nyní více než za celý loňský rok. Světlou výjimkou zůstává Česká republika, kde se díky přísným opatřením od letošního dubna žádný nový případ neobjevil. Podle odhadů německé vládní agentury Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) se obzvlášť kritickou jeví situace v Rumunsku, v deltě Dunaje.

Vývoj nákazové situace AMP v Rumunsku

Vývoj nákazové situace AMP v Rumunsku

22.08.2018 | Od 1. ledna do 10. srpna t. r. bylo v Rumunsku potvrzeno 645 ohnisek afrického moru prasat (AMP) u domácích prasat (640 u zvířat v soukromých „drobnochovech“, jeden případ v zemědělském hospodářství a čtyři na komerčních farmách a jatkách patřících komerčním farmám). Ve stejném období byla nákaza zjištěna také u 30 prasat divokých.

Buďme obezřetní, virus AMP může být na Zlínsku stále přítomen!

Buďme obezřetní, virus AMP může být na Zlínsku stále přítomen!

22.08.2018 | V polovině července byl na Zlínsku zaznamenán nový případ divočáka s pozitivním nálezem na africký mor prasat (AMP). Šlo o uloveného jedince, v jehož krvi byly zjištěny protilátky proti viru AMP. Nový nález dělí od toho předchozího (ulovený divočák s protilátkami) tři měsíce. Také kadáver, u něhož byla nákaza naposledy prokázána, byl nalezen v polovině dubna. O komen ...

Polsko: nákaza AMP „poskočila“ na jih

Polsko: nákaza AMP „poskočila“ na jih

04.08.2018 | Nákaza africkým morem prasat postoupila v Polsku na jih. Dne 1. srpna bylo potvrzeno ohnisko v hospodářství s chovem 19 domácích prasat různého věku v obci Nowe Sioło u města Cieszanów v Podkarpatském vojvodství. Jde o první ohnisko AMP v tomto regionu.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot