Zmírnění opatření k AMP v uzavřeném pásmu I

Státní veterinární správa (SVS) k 3. 10. 2023 upravila mimořádná veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat (AMP) platná pro tzv. uzavřené pásmo I, kde je mírnější režim. Ulovená prasata divoká lze nyní přesouvat mimo pásmo bez veterinárního osvědčení. Pro přesun stačí ohlášení prostřednictvím on-line formuláře.

Online formuláře je umístěn na webu SVS www.svscr.cz/online-formulare/.

Změna by měla myslivcům přinést mírné zjednodušení agendy a snížení nákladů za vydávaná veterinární osvědčení při přesunu ulovených kusů.

Ohlášení přesunu a samotný přesun bude možné uskutečnit až po obdržení vyhovujícího výsledku laboratorního vyšetření uloveného kusu na AMP. Ohlášení je možné využít na všechny legální způsoby využití ulovených divočáků, tedy jak pro vlastní spotřebu lovce a jeho domácnosti, tak pro dodání do maloobchodní prodejny nebo stravovacího zařízení.

Naopak, ohlášení nelze použít v případě dodávky do zpracovatelského zařízení mimo uzavřené pásmo I (zvěřinového závodu nebo výkupu). V takovém případě bude i nadále požadováno veterinární osvědčení. V případě přesunů v rámci uzavřeného pásma I nemusí být ani ohláška ani veterinární osvědčení s výjimkou dodávky do zvěřinového závodu. Podle mluvčího SVS Petra Majera je třeba zdůraznit, že zvěřina dodávaná do zvěřinových závodů, včetně výkupen zvěře, musí dlouhodobě pocházet výhradně z registrovaných nebo schválených a registrovaných zařízení. Nelze do nich dodat zvěřinu, která byla uskladněná v domácích podmínkách.

Podle SVS ČR, 4. 10. 2023, red.
Zdroj mapy: www.svscr.cz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot