Zmírnění opatření k AMP v Liberecké kraji

Státní veterinární správa (SVS) od 1. září zmírnila některá opatření spojená s výskytem afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji. Změny se týkají přesunů domácích prasat a také použití psů při lovech. Důvodem je zjednodušení administrativy a také to, že mimo uzavřená pásma platí ve vztahu k AMP dobrá nákazová situace, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SVS Petr Vorlíček.

V Libereckém kraji jsou v souvislosti s nákazou zavedena dvě vymezená pásma II, která veterináři vytyčili kolem míst nálezů nakažených zvířat – jedno je na Frýdlantsku a druhé na Českolipsku. Pásma zahrnují dohromady katastry 44 obcí. Obklopuje je nárazníková oblast zvaná uzavřené pásmo I, které zahrnuje 166 katastrálních území a sahá od česko-polské hranice až za Máchovo jezero k Bělé pod Bezdězem a Bakovu nad Jizerou ve Středočeském kraji. V celé oblasti mohou divočáky lovit jen předem proškolení lovci a každý ulovený kus musí být vyšetřen na AMP.

První změna se podle Vorlíčka týká přesunů domácích prasat z oblastí mimo uzavřené území do pásem I a II. „Doposud platilo, že pro tyto přesuny bylo nutné dopředu získat veterinární osvědčení, až poté bylo možné přesun realizovat. Od nynějška stačí takovýto přesun pouze předem nahlásit Státní veterinární správě prostřednictvím webového formuláře nejméně 48 hodin před přesunem. Tuto povinnost má chovatel v uzavřených pásmech, ke kterému se prasata přemísťují,“ doplnil mluvčí SVS. Pro přesuny prasat z uzavřených pásem ven ale povinnost veterinárního osvědčení dál platí.

Druhá změna se týká zákazu použití psů při společných lovech v uzavřených pásmech. „Toto pravidlo se dosud týkalo všech typů lovů, avšak od 1. září zákaz platí pouze pro společný lov černé zvěře, na lov ostatní zvěře, například pernaté, se již nevztahuje,“ dodal mluvčí SVS.

Podle ČTK, 4. 9. 2023, red.
Foto Jaroslav Vogeltanz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot