Zmenšení zamořené oblasti a co z toho vyplývá

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vydala 1. února 2018 nová mimořádná veterinární opatření reagující na zmenšení zamořené oblasti, kterou byl dosud celý okres Zlín. Zamořená oblast nově zahrnuje přibližně 40 % okresu. V důsledku jejího zmenšení dochází k jistým změnám ve vztahu k vyplácení zástřelného a nálezného.

Honitby v katastrech, které již nebudou součástí zamořené oblasti, budou moci nárokovat zástřelné odpovídající oblasti s intenzivním lovem. Budou však moci po vyšetření na přítomnost svalovce, které je dlouhodobě povinné v celé České republice, zvěřinu z ulovených divočáků konzumovat či uvádět na trh, což dosud nemohly. Zároveň nebudou moci nárokovat kompenzace za ušlý zisk v důsledku likvidace těl ulovených prasat v asanačním podniku.

Ostatní povinnosti pro zamořenou oblast zůstávají stejné jako dosud. V platnosti zůstává také tzv. vysoce riziková oblast vytyčená ohradníky. V katastrech do ní náležících platí zvýšené zástřelné, jak již bylo zveřejněno. Prasata divoká ulovená v této oblasti není i nadále možné využít pro lidskou spotřebu, platí zde i nadále také zákaz vstupu do extravilánu obcí (až na v nařízení vyjmenované výjimky).

Pokud jde o komerční chovy domácích prasat, které se nacházejí v katastrech okresu Zlín, které již do zamořené oblastí nespadají, čeká SVS aktuálně ještě na oficiální zveřejnění rozhodnutí Evropské komise v této věci. Jakmile bude rozhodnutí zveřejněno, omezení pro ně přestane platit a budou vydána nová mimořádná veterinární opatření, kdy tyto chovy už nebudou mít nejpřísnější omezení v obchodování s masem.

 

Mapa 1: Honitby zasahující do okresu Zlín

mapa1_honitby_okres_Zlin1

Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Mapa 2: Honitby zasahující do zamořené oblasti AMP

mapa2_AMP_nova-zona_I_a_II

Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Nařízení AMP 18 - zamořená oblast - dokument naleznete zde.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Podle www.svscr.cz (1. 2. 2018), redakce
dot