Vývoj afrického moru prasat umožnil zrušení ochranných pásem na Českolipsku

Oblast na Českolipsku zaujímající plochu 14 katastrů o rozloze 232 km² již není tzv. uzavřeným pásmem II a neplatí v ní mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP). Současně s tímto krokem dochází ke zmenšení uzavřeného pásma I (nárazníkové pásmo), které se zmenší o 78 katastrů o výměře 503 km².

V souladu s legislativou EU Státní veterinární správa (SVS) z důvodu příznivé nákazové situace v oblasti přistoupila ke zrušení a zmenšení uzavřených pásem s výskytem afrického moru prasat na Českolipsku. Dne 21. května 2024 vyšla v Úředním věstníku EU upravená takzvaná regionalizace pro Českou republiku. Tímto krokem došlo k úplnému zrušení uzavřeného pásma II v oblasti České Lípy a zároveň bylo zmenšeno uzavřené pásmo I v této oblasti. Důvodem změny je, že se v posledních 12 měsících na Českolipsku neobjevil další výskyt afrického moru prasat. Jediný pozitivní případ v této oblasti byl potvrzen 4. května 2023 u prasete divokého uloveného v katastru obce Hradčany nad Ploučnicí nedaleko Mimoně v Libereckém kraji.

„Jsme velmi rádi že i přes složitou nákazovou situaci týkající se AMP v Libereckém kraji došlo k dílčímu úspěchu a bylo tak možné přistoupit k ukončení uzavřených pásem na Českolipsku. Nyní se ještě více zaměříme na problematičtější situaci v severnějších oblastech Liberecka, kde se stále objevují nové pozitivní kusy prasat divokých,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V uzavřených pásmech bylo možné přemísťovat domácí prasata pouze s veterinárním osvědčením nebo ohlášením. Každý transport domácích prasat chovaných mimo uzavřená pásma muselo být ohlášeno krajské veterinární správě prostřednictvím elektronického formuláře. Každé ulovené prase divoké muselo být vyšetřeno na AMP. Uživatelé honiteb nebo lovci měli povinnost oznámit místo uskladnění a využití uloveného divočáka krajské veterinární správě prostřednictvím elektronického formuláře. Divočáky ulovené v uzavřeném pásmu II nebylo možné přemísťovat mimo uzavřené pásmo II.

Podle tiskové zprávy SVS ČR, red.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot