Výše zástřelného a nálezného v oblastech s výskytem afrického moru prasat se sjednocuje na 2 000 Kč

Státní veterinární správa (SVS) v reakci na vývoj nákazové situace afrického moru prasat (AMP) v oblastech na Frýdlantsku a Mimoňsku (tzv. uzavřená pásma II) zvyšuje zástřelné u prasat divokých ze současných 1 000 Kč na 2 000 Kč za kus. Naopak nálezné se v této oblasti sníží ze současných 3 000 Kč na 2 000 Kč za nalezený kadáver divočáka.

V současné době dochází k tomu, že prasata divoká nakažená virem AMP přežívají po infikování delší dobu, po kterou jsou zdrojem šíření infekce pro další prasata. Vzniká tak situace, kdy jsou nakažení divočáci stejně rizikovým potenciálním zdrojem šíření AMP jako jejich uhynulá těla (kadávery).

„Z tohoto důvodu je lov prasat divokých stejně důležitým opatřením snižujícím riziko dalšího šíření AMP, jako aktivní vyhledávání kadáverů uhynulých prasat divokých a jejich odstraňování z prostředí. Proto jsme upravili výši příspěvku tak, aby na obě uvedené činnosti byla stejná,“ uvedl ke změně ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Změna byla projednána se zainteresovanými subjekty v rámci jednání na půdě zemědělského výboru Poslanecké sněmovny dne 31. 8. 2023, kde byla jednohlasně odsouhlasena všemi účastníky jednání. Toho se kromě zástupců SVS, Ministerstva zemědělství a Českomoravské myslivecké jednoty zúčastnili také představitelé Libereckého kraje a obcí nacházejících se v oblasti s výskytem AMP. Změnu Metodiky kontroly a nařízené vakcinace na rok 2023 aktuálně zveřejnilo na své úřední desce Ministerstvo zemědělství. 

V uzavřeném pásmu I bylo od začátku roku uloveno celkem 1 042 kusů prasat divokých, v uzavřeném pásmu II celkem 299 kusů. Na zástřelném bylo zatím vyplaceno 1 010 000 Kč. Uhynulých nebo sražených prasat divokých bylo od začátku roku v uzavřeném pásmu I nalezených 44 kusů, v uzavřeném pásmu II 73 kusů. Na nálezném bylo zatím vyplaceno 242 000 Kč.

Podle TZ SVS ČR, 15. 9. 2023, red.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot