Veterinární správa zmírnila na Českolipsku opatření spojená s AMP

Státní veterinární správa (SVS) od 1. června zmírnila na Českolipsku opatření zavedená v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (AMP), který na začátku května laboratoř prokázala u divočáka uloveného v Hradčanech u Mimoně. Oblast o výměře přes 230 kilometrů čtverečních se z pásma infekce změnila na „uzavřené pásmo II“, zároveň skončil zákaz lovu volně žijící zvěře a také zákaz vstupu veřejnosti mimo vyznačené cesty.

Od začátku května platil kvůli riziku nákazy pro 14 katastrálních území úplný zákaz lovu volně žijící zvěře. Ten 1. června přestal platit, ale co se týče prasat divokých, pro jejich lov platí poměrně přísná pravidla. „Lovit divočáky budou moci jen proškolení lovci. Každý ulovený kus bude muset být povinně vyšetřen na africký mor a bude muset být bezpečně uskladněn až do doby obdržení výsledku vyšetření,“ řekl ČTK mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Zvěřinu uloveného divočáka je možné podle Vorlíčka spotřebovat jen v domácnosti lovce, na trh může jít výhradně prostřednictvím schváleného zvěřinového závodu. „Za každé ulovené prase divoké a odevzdaný vzorek má lovec nárok na zástřelné 1 000 korun. Při společném lovu zvěře v oblasti bude zakázáno používat lovecké psy, protože představují riziko z hlediska možného pasivního šíření nákazy,“ dodal. Až na odůvodněné výjimky stále platí zákaz venkovního chovu prasat.

V pásmu infekce platil také zákaz pohybu veřejnosti v přírodě mimo vyznačené cesty, i ten skončil. SVS ale žádá občany, aby se při pohybu v přírodě chovali obezřetně a vnímali riziko možného výskytu nebezpečné nákazy. „Případné nálezy mrtvých prasat divokých je třeba rychle hlásit Krajské veterinární správě pro Liberecký kraj nebo místnímu mysliveckému sdružení,“ uvedl mluvčí. Pro člověka ani psa nákaza nebezpečná není, mohou být ale jejími přenašeči.

Podle ČTK, 1. 6. 2023, red.
Foto www.pixabay.com

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot