V oblasti intenzivního lovu černé zvěře u hranic s Německem a Polskem se přestane vyplácet zástřelné

Státní veterinární správa (SVS) předpokládá, že nejpozději od příštího roku bude z ekonomických důvodů vyplácet v souvislosti s prevencí proti africkému moru prasat již pouze nálezné za uhynulé divočáky. Budou se muset zrušit mimořádná veterinární opatření pro oblast s intenzivním lovem černé zvěře podél hranic s Německem a Polskem.

Za dobu, co se zástřelné ve výši 2000 Kč za kus v uvedené oblasti vyplácí, bylo za tímto účelem vynaloženo přibližně 36 milionů Kč (do 30. září 2022). Náklady na odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření dosud v oblasti s intenzivním lovem činily 23 milionů Kč.
„Předpokládalo se, že lov bude intenzivnější, což se ale neprokazuje," uvedl pro Svět myslivosti tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček. „Na druhou stranu máme díky vyplácení zástřelného zmapovanou celou příhraniční oblast s Polskem a Německem a víme, kudy divočáci migrují, takže efekt to mělo. V každém případě by mělo zůstat zachováno celorepublikové nálezné 3000 korun za kus černé zvěře."
Redakce

 

Zdroj fotografie: www.pixabay.com

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot