Úprava opatření proti šíření AMP

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace upravila některá mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP) na severu Čech (na Frýdlantsku a Mimoňsku). Změnily se například podmínky přesunů prasat domácích na dočasné hospodářství či na jatka. Na podporu lovu velkých kusů prasat divokých bylo v uzavřených pásmech navýšeno zástřelné. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení AMP do chovů domácích prasat a šíření AMP v populaci prasat divokých.

Co se týče podpory lovu velkých kusů prasat divokých (nad 80 kg), došlo ke zvýšení zástřelného u této kategorie v uzavřeném pásmu I ze současných 1000 Kč na 5000 Kč a v uzavřeném pásmu II z aktuálních 2000 Kč na 5000 Kč. U kusů s hmotností do 80 kg zůstává zástřelné v pásmech na současných 1000 Kč nebo 2000 Kč za kus. Podmínkou pro vyplacení zvýšeného zástřelného bude zajištění předání uloveného těla k likvidaci do asanačního podniku. Tyto kusy nebudou určeny k lidské spotřebě. Vzorky na AMP nebude odebírat lovec, ale úřední veterinární lékař v asanačním podniku. Cílem opatření je snížit riziko šíření AMP cestou minimalizace populace prasat divokých v uzavřených pásmech.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje dva případy AMP u ulovených prasat divokých. Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 59 případů AMP u prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze u volně žijících prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena.

Podle tiskové zprávy SVS, 11. 3. 2024, red.
Foto pixabay.com

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot