Tři nové případy na AMP na Liberecku, opět dojde ke změnám uzavřených pásem

Státní veterinární správa (SVS) eviduje z první poloviny května tři nové nový případy afrického moru prasat (AMP) u prasat divokých na Frýdlantsku v Libereckém kraji. Kvůli tomu budou provedeny změny v tzv. uzavřených pásmech, na které je oblast rozdělena.

Vyšetření ve Státním zdravotním ústavu potvrdilo nákazu u prasete divokého, uloveného 6. května 2024 v katastrálním území obce Fojtka. Vzhledem k tomu, že místo, kde byl divočák uloven, leží mimo tzv. uzavřené pásmo II, toto pásmo se rozšíří. Současně bude provedena také změna uzavřeného pásma I (přiléhající „nárazníkové pásmo“). Termín změn bude záviset na schválení Evropskou komisí.

Vyšetření v SVÚ potvrdilo AMP také u dvou prasat divokých uhynulých v uzavřeném pásmu II. První bylo nalezeno 6. května v katastrálním území Bílý Potok pod Smrkem, druhé 12. května v katastrálním území Oldřichov v Hájích.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje sedm případů AMP u ulovených prasat divokých a čtyři případy u nalezených uhynulých divočáků. Celkem bylo v České republice od počátku propuknutí nákazy v roce 2022 potvrzeno 68 případů AMP u uhynulých či ulovených prasat divokých.

Podle tiskové zprávy SVS ČR ze dne 15. 5. 2024 a www.cmmj.cz, 15. 5. 2024, red.
Foto pixabay.com

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot