SVS vede novou informační kampaň proti šíření afrického moru prasat

Státní veterinární správa (SVS) spouští další fázi informační kampaně proti šíření afrického moru prasat (AMP) cílenou především na myslivce, chovatele ale i na ostatní veřejnost. SVS v jejím rámci připravila informační brožuru pro myslivce, informační plakát a také samolepky pro myslivce a chovatele. Hlavním úkolem kampaně je zvýšit informovanost cílových subjektů o africkém moru prasat a snížit tím riziko šíření nákazy z Libereckého kraje do dalších regionů České republiky.

SVS nachystala pro myslivce Brožuru pro lovce a uživatele honitby, která je k dispozici na webových stránkách. Brožura v jednotlivých krocích popisuje postup při lovu prasat divokých v uzavřených pásmech, která jsou v současnosti vymezena v části Libereckého kraje a v malé části Středočeského kraje. Text bodově popisuje situace, do kterých se při lovu může myslivec dostat a nabízí postupy a řešení. Rovněž přináší informace o obecných pravidlech a povinnostech lovců souvisejících s AMP a také varuje před možnými úskalími a nebezpečím spojeným s nákazou.

Druhým výstupem informační kampaně je leták, resp. plakát upozorňující na rizika šíření AMP. Veterinární inspektoři po celé ČR především na odpočívadlech hlavních silničních tahů a také na hraničních přechodech do konce listopadu 2023 vylepí kolem 150 informačních plakátů se sdělením v pěti jazycích. Tyto samolepící letáky, které se objeví i na mezinárodních letištích, upozorňují na rizika šíření AMP potravinami za přispění člověka. Letáky se zaměřují mj. i na dálkové řidiče, kteří mohou například svými svačinami roznést nákazu do dalších regionů ČR nebo i do jiných zemí. Podobný plakát připravila SVS již v roce 2018, kdy se AMP vyskytoval na Zlínsku.

SVS ve spolupráci s EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) vytvořila čtyři varianty samolepek Zastavme africký mor prasat v celkovém nákladu 4 000 kusů. Dvě z nich jsou určené pro lovce a dvě další pro chovatele. Samolepky obsahují krátká a jasná sdělení, resp. opatření, která účinně pomáhají v boji s nákazou. Náklady na výrobu a distribuci zmíněných informačních materiálů, které jsou částečně kofinancované Evropskou komisí, se pohybují v řádu desítek tisíc Kč.

Nákaza se po téměř pěti letech v ČR objevila v prosinci 2022 na Frýdlantsku. Od té doby do dnešního dne eviduje SVS 56 pozitivních případů afrického moru prasat v populaci divočáků v Libereckém kraji. Z toho na Frýdlantsku 55 (45 uhynulých a 10 ulovených). Nákaza byla potvrzena i u jedince uloveného na Českolipsku. V oblasti platí mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy. V jejich rámci jsou všechna nalezená a ulovená divoká prasata vyšetřována na africký mor prasat a za lov divočáků je myslivcům vypláceno tzv. zástřelné.

SVS na kampani spolupracuje s Ministerstvem zemědělství, veterinární službou Ministerstva obrany, Českomoravskou mysliveckou jednotou i Českomoravským svazem chovatelů prasat. Informační letáky a samolepky jsou v elektronické formě k dispozici na webu SVS.

TZ SVS ČR

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot