Šíření AMP v severní Itálii

V Itálii v posledních týdnech prudce vzrostl počet případů afrického moru prasat (AMP). Týká se to především severozápadu země. Odlišný průběh má nákazová situace v okolí Říma, kde byly poslední pozitivní případy zaznamenány vloni v září.

Úřady v regionech Ligurie a Piemont nahlásily od začátku roku 2023 téměř 200 nových případů AMP u divočáků, což téměř tolik jako za rok 2022 (první pozitivní případ byl potvrzen počátkem května 2022 – pozn. red.). Nákaza se šíří západně a východně od původní oblasti výskytu.

Na kongresu Suinicoltura pořádaném v Cremoně na konci letošního února kritizoval vedoucí národní referenční laboratoře pro AMP Francesco Feliziani pomalé tempo kontroly nákazy zvířat. Také v Itálii byly na některých místech postaveny ploty k zabránění migraci černé zvěře, ale prostředky na jejich budování byly podle odborníků vydávány pomalu a v nedostatečné výši. Neuspěl ani pokus zapojit myslivce a ochránce zvířat do společného úsilí o snížení populace divočáků. Jiní odborníci si stěžovali, že odpovědnost za dodržování pravidel biologické bezpečnosti a dalších opatření pro kontrolu nemocí zvířat nenesou veterináři, ale úřady, které často postrádají potřebné kompetence.

Podle www.schweine.net, 6. 3. 2023, red.
Ilustrační foto: www.pixabay.com

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot