Sasko hlásí úspěch v boji s africkým morem prasat, poprvé zmenší uzavřené zóny

Sasko poprvé zmenší takzvané uzavřené zóny, které zřídilo kvůli boji proti nákaze afrického moru prasat (AMP). Saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, jejíž úřad má boj s infekcí na starosti, to označila za milník a možný začátek konce AMP v Sasku.

„To, že se nám po třech letech podařilo výrazně zmenšit zóny, je výsledkem intenzivního a společného boje proti zvířecímu moru,“ řekla Köppingová. „Dosáhli jsme prvního milníku v boji proti moru. Věřím, že tato úspěšná cesta bude pokračovat. Doufám, že je to začátek konce AMP v Sasku,“ uvedla.

Značná část uzavřené zóny v zemském okrese Míšeň se nově stane nárazníkovým pásmem. Díky tomu se stávající uzavřená zóna rozdělí na dvě části, z nichž jedna bude zahrnovat část okresů Míšeň a Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří, druhá pak bude pokrývat okresy Zhořelec a Budyšín na východě Saska.

Pro oblasti, které již nebudou v uzavřené zóně, budou platit mírnější požadavky. Saská vláda nicméně poznamenala, že zatím nelze hovořit o celkovém uvolnění pravidel, neboť v okresech Budyšín a Zhořelec pokračuje boj proti AMP. Na svých místech také zůstávají všechny ploty, které brání pohybu zvěře. Pokud se ale nynější situace bude nadále pozitivně vyvíjet, mohlo by Sasko u Evropské komise v červnu požádat o další zrušení uzavřených zón.

Cílem Saska zůstává plošné snížení stavu divočáků, aby se virus nemohl šířit. Německá spolková země už loni v létě oznámila, že chce v ochranných koridorech kolem zamořených oblastí snížit populaci divokých prasat na nejvýše dva kusy na 1000 hektarů.

Nynější infekce se do Německa dostala v září 2020, kdy se první případ potvrdil v Braniborsku. Mor se následně rozšířil také do sousedních spolkových zemí Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska. V Sasku bylo prozatím potvrzeno 2353 případů AMP, v Braniborsku 3287 případů a několik desítek v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Všechny tři tyto spolkové země sousedí s Polskem, odkud se nákaza do Německa dostala.

Podle ČTK, red.

Mapa uzavřených zón v Sasku s aktivními případy za posledních 12 měsíců k 4. 4. 2024 (před plánovaným zmenšením). Zdroj tiergesundheit.sachsen.de

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot