Nový případ AMP na Liberecku, dojde k rozšíření uzavřeného pásma II

Státní veterinární správa (SVS) eviduje nový případ afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých v Libereckém kraji. Jde o divočáka, který byl uloven 15. dubna 2024 v katastrálním území Oldřichov na Hranicích na Liberecku. Nákazu potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Jelikož místo, kde byl jedinec uloven, leží mimo tzv. uzavřené pásmo II, dojde v krátké době k úpravě pásem.

Uzavřené pásmo II, kde platí nejstriktnější mimořádná veterinární opatření, se rozšíří. Současné se upraví uzavřené pásmo I (přiléhající „nárazníkové pásmo“). Termín změny bude záviset na jejím schválení Evropskou komisí, která by o této záležitosti měla jednat v závěru tohoto týdne.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje čtyři případy AMP u ulovených prasat divokých a jeden případ u nalezeného uhynulého prasete divokého. Celkem bylo v České republice od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 62 případů AMP u uhynulých či ulovených prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze v populaci černé zvěře, v tuzemských chovech domácích nebyla tato nákaza dosud nikdy potvrzena.

Podle tiskové zprávy SVS, 23. 4. 2024, red.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot