Kvůli AMP se zpřísnily podmínky v katastrech Hejnic a Bílého Potoka

V souvislosti s vývojem nákazové situace africkým morem prasat (AMP) u černé zvěře na Frýdlantsku rozhodla Státní veterinární správa (SVS) o změně podmínek v katastrech Hejnic a Bílého Potoka pod Smrkem na Liberecku. Nově tyto katastry přeřadila z nárazníkového pásma do uzavřeného pásma II., kde platí o něco přísnější pravidla, například pokud jde o přesuny chovaných prasat nebo zacházení se zvěřinou. ČTK o tom informoval mluvčí SVS Petr Majer.

„Důvodem této změny jsou nálezy pozitivních kusů v blízkosti hranic obou pásem a tím vyšší riziko výskytu infekčních kusů,“ vysvětlil důvody změny Majer. V srpnu podle něj laboratoř nákazu potvrdila u dalších tří divočáků – dva ulovili myslivci v Raspenavě a v Háji u Habartic a pozitivně vyšly testy také u uhynulého kusu, který našli u Dolních Pertoltic. Od prvního potvrzeného případu loni v prosinci se už podle mluvčího SVS nákaza prokázala u 52 uhynulých nebo ulovených prasat divokých na Frýdlantsku a jeden nakažený divočák byl uloven i na Českolipsku.

V Libereckém kraji jsou v souvislosti s nákazou zavedena dvě vymezená pásma II, která veterináři vytyčili kolem míst nálezů nakažených zvířat – jedno je na Frýdlantsku, druhé na Českolipsku. Pásma zahrnují dohromady katastry 44 obcí. Obklopuje je nárazníková oblast zvaná uzavřené pásmo I, které zahrnuje 166 katastrálních území a sahá od česko-polské hranice až za Máchovo jezero. V celé oblasti mohou divočáky lovit jen proškolení lovci a každý ulovený kus musí být vyšetřen na AMP.

Podle ČTK, 23. 8. 2023, red.
Zdroj mapy: www.svscr.cz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot