ČR loni přišla o označení země bez afrického moru prasat, bylo 56 případů

Počet případů afrického moru prasat loni v Česku vzrostl z jednoho případu v prosinci 2022 na 56. Česko tak přišlo o označení země bez výskytu této nákazy. Informovala o tom Státní veterinární správa (SVS) v tiskové zprávě.

V roce 2023 bylo v ČR potvrzeno celkem 56 případů afrického moru prasat (AMP) u uhynulých nalezených nebo ulovených prasat divokých. Po tom, co se v prosinci 2022 objevil jeden případ, se nákaza po více než čtyřech letech opětovně rozšířila. Od té doby bylo v Česku potvrzeno 68 případů, z toho sedm od začátku letošního roku. Všechny potvrzené případy AMP byly loni lokalizovány v Libereckém kraji ve vymezeném uzavřeném pásmu II. U domácích prasat loni veterináři mor nezaznamenali.

U drůbeže a ptáků chovaných v zajetí loni veterinární správa potvrdila 23 ohnisek ptačí chřipky, o tři více než v předchozím roce. Z toho většinu ohnisek objevila v malochovech drůbeže, v komerčních chovech drůbeže zjistila šest ohnisek. V lednu 2023 zlikvidovala SVS historicky největší ohnisko ptačí chřipky ve velkochovu nosnic v Brodu u Tachova, kde bylo 750 000 nosnic. Poslední ohnisko bylo potvrzeno 12. května 2023, od července tak má ČR označení země bez výskytu ptačí chřipky. O získání označení musí letos zažádat znovu. Podle posledních údajů SVS z března byla letos ptačí chřipka kromě 23 malochovů také v pěti komerčních chovech.

Nebezpečným parazitem pro člověka je také parazit Trichinella, česky svalovec. Proto je prováděno vyšetřování všech ulovených prasat divokých na přítomnost vývojových stádií trichinel. V roce 2023 byl zjištěn jeden pozitivní případ u prasete divokého dovezeného do ČR z Německa. Monitoring výskytu trichinelózy u volně žijících zvířat na celém území ČR zahrnoval i vyšetření čtyř uhynulých nebo ulovených lišek nebo psíků mývalovitých na 100 km2. V rámci tohoto monitoringu byl v roce 2022 zjištěn jeden pozitivní nález u lišky. 

Přestože poslední případ vztekliny zaznamenali inspektoři v roce 2002, riziko rozšíření nákazy do Česka podle SVS stále existuje, zejména vzhledem k rozšíření vztekliny v Polsku a na Ukrajině. Za rok 2023 vyšetřila veterinární správa 2730 zvířat, všechna byla negativní. V roce 2022 vyšetřili veterináři o 18 zvířat méně.

Označení země bez výskytu nákazy uděluje Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat. Jejich získání například umožňuje tuzemským chovatelům výhodnější podmínky při vývozu zvířat a živočišných produktů mimo EU.

Podle TZ SVS ČR a ČTK, red.

Mapa výskytu AMP u prasat divokých (modré tečky) a u prasat domácích (šedé tečky) a nákazová situace u zvířat ve volnosti (červená - země s výskytem nákazy, zelená - bez výskytu, bílá - bez ohlášených případů). Zdroj: animal-diseases.efsa.europa.eu

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot