Česká republika je oficiálně bez AMP

Česká republika je první zemí v EU, která byla úředně prohlášena za prostou afrického moru prasat (AMP) po vypuknutí infekce v posledních letech. Vzhledem k tomu, že v ČR nebylo od dubna 2018 nalezeno žádné ohnisko nákazy, získala země podporu členských států EU, aby zrušila všechna omezení v zemi.

Prohlášení přichází méně než dva roky poté, kdy ČR ohlásila první případ AMP a následoval boj o vymýcení nemoci.

AMP lze kontrolovat a vymýtit
Návrh na zrušení všech omezení byl schválen hlasováním ve výboru Evropské komise. Vytenis Andriukaitis, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedl: „Příklad Česka ukazuje, že při správné aplikaci nástrojů a postupů rozvinutých v EU může být nemoc kontrolována, a dokonce vymýcena. Dokazuje, že naše postupy jsou účinné a že už není důvod pro další omezení. Je to malá odměna, ale přesto si nemůžeme dovolit polevit v našem úsilí, dokud bude boj s AMP pokračovat."

Evropská komise formálně přijme rozhodnutí v příštích týdnech.


Ujistěte se, že virus AMP neunikne
Přístup v ČR se skládal z několika cílených opatření. Šlo zejména o omezení vstupu do ohniska nákazy, v kombinaci s monitorováním a okamžitým odstraněním kadáverů, a intenzivní lov divočáků v oblasti kolem ohniska. Tímto způsobem se zabrání rozšíření viru.
Podle údajů poskytnutých Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) uhynulo na AMP v České republice v období od června 2017 do dubna 2018 celkem 221 divočáků. Poslední nález byl zjištěn dne 19. dubna 2018. Nedošlo k nakažení žádného prasete domácího.
Podle www.pigprogress.net, 28. 2. 2019

Ilustrační fotografie Pixabay

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot