AMP v Belgii - AKTUALIZOVÁNO!

Ve čtvrtek 13. září potvrdily belgické veterinární autority africký mor prasat jako příčinu úhynu dvou divočáků nalezených na jihu Belgie.

Kadavery byly nalezeny u obce Etalle ležící ve výběžku vklíněném mezi území Francie a Lucemburska. Okamžitě byla přijata opatření s cílem zamezit rozšíření choroby.
Nález vyvolal značné znepokojení ve státech západní Evropy, kde se choroba dosud nevyskytovala. Zdroj nákazy zatím nebyl potvrzen, ale předpokládá se, že na vině je lidský faktor a k přenosu došlo z některé z infikovaných oblastí prostřednictvím nakažených potravin.
Všechny zúčastněné strany musí nyní zintenzivnit monitorování a biologickou bezpečnost a myslivci hrají klíčovou roli při hlášení jakýchkoli abnormálních aktivit. Myslivci byli také vyzváni, aby zůstali ostražití a uplatňovali přísná opatření biologické bezpečnosti. Každý, kdo do postižených oblastí cestuje, například přepravci a sezónní dělníci, by měl přijmout opatření k zastavení šíření nákazy.
Federace mysliveckých svazů EU (FACE) a Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře (CIC), jakož i asociace belgických myslivců a sousedních zemí nyní spolupracují s řadou partnerů, aby zajistily klíčovou roli myslivců v boji proti šíření AMP.

FACE a CIC vyzývají k následujícím akcím:

  • Potřebná opatření pro management prasat divokých musí být založena na konzultaci se všemi zúčastněnými stranami.
  • Myslivci by měli získat podporu regionálních, národních a evropských orgánů. Musí obdržet potřebné vybavení (např. tlumiče), výbavu pro zajištění biologické bezpečnosti a dále zařízení např. pro vyhledávání uhynulých kusů.
  • Potřebné kroky je třeba učinit rychle s ohledem na zkušenosti získané v jiných zemích EU a během odborné přípravy mezinárodních organizací FACE, CIC a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) na úlohu myslivců při dozoru nad nákazami zvěře.

AMP Belgie

Podle www.favv-afsca.be a www.pig-world.co.uk, 13. 9. 2018, doplněno dle TZ FACE, 14. 9. 2018

Ilustrační foto www.jagdverband.de

 

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Redakce
dot