AMP v Belgii - AKTUALIZOVÁNO!

Ve čtvrtek 13. září potvrdily belgické veterinární autority africký mor prasat jako příčinu úhynu dvou divočáků nalezených na jihu Belgie.

Kadavery byly nalezeny u obce Etalle ležící ve výběžku vklíněném mezi území Francie a Lucemburska. Okamžitě byla přijata opatření s cílem zamezit rozšíření choroby.
Nález vyvolal značné znepokojení ve státech západní Evropy, kde se choroba dosud nevyskytovala. Zdroj nákazy zatím nebyl potvrzen, ale předpokládá se, že na vině je lidský faktor a k přenosu došlo z některé z infikovaných oblastí prostřednictvím nakažených potravin.
Všechny zúčastněné strany musí nyní zintenzivnit monitorování a biologickou bezpečnost a myslivci hrají klíčovou roli při hlášení jakýchkoli abnormálních aktivit. Myslivci byli také vyzváni, aby zůstali ostražití a uplatňovali přísná opatření biologické bezpečnosti. Každý, kdo do postižených oblastí cestuje, například přepravci a sezónní dělníci, by měl přijmout opatření k zastavení šíření nákazy.
Federace mysliveckých svazů EU (FACE) a Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře (CIC), jakož i asociace belgických myslivců a sousedních zemí nyní spolupracují s řadou partnerů, aby zajistily klíčovou roli myslivců v boji proti šíření AMP.

FACE a CIC vyzývají k následujícím akcím:

  • Potřebná opatření pro management prasat divokých musí být založena na konzultaci se všemi zúčastněnými stranami.
  • Myslivci by měli získat podporu regionálních, národních a evropských orgánů. Musí obdržet potřebné vybavení (např. tlumiče), výbavu pro zajištění biologické bezpečnosti a dále zařízení např. pro vyhledávání uhynulých kusů.
  • Potřebné kroky je třeba učinit rychle s ohledem na zkušenosti získané v jiných zemích EU a během odborné přípravy mezinárodních organizací FACE, CIC a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) na úlohu myslivců při dozoru nad nákazami zvěře.

AMP Belgie

Podle www.favv-afsca.be a www.pig-world.co.uk, 13. 9. 2018, doplněno dle TZ FACE, 14. 9. 2018

Ilustrační foto www.jagdverband.de

 

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraj

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Více informací

Redakce
dot