AMP se k nám blíží z Polska z dalšího směru

Polské dozorové orgány nahlásily na začátku června nové ohnisko afrického moru prasat (AMP): u města Valbřich v Dolnoslezském vojvodství byli nalezeni dva uhynulí divočáci. Místo nálezu leží pouhých 15 km od hranic s Českou republikou v Broumovském výběžku. Jde tedy o další směr, kterým se k nám nákaza přibližuje.

Podle Státní veterinární správy České republiky (SVS) se nejbližší ohniska AMP v Polsku vyskytují asi 50 km místa od tohoto nálezu, a jsou navíc oddělena dálniční sítí. Nejspíš tedy opět půjde o přenos způsobený lidským faktorem.
SVS upozornila také na velice problematickou situaci v Německu – v příhraniční oblasti Sasko – Liberecký kraj, kde bylo v období od 4. května do 3. června 2022 nalezeno 24 uhynulých divočáků pozitivních na AMP. Nejbližší místo výskytu leží ve vzdálenosti 6 km od české hranice. Podobná situace je v sousedním Polsku, kde byl na AMP pozitivně testován divočák ulovený jen 4 km od české hranice.
„Všechny uvedené nálezy potvrzují, že AMP je v sousedních státech v blízkosti české hranice stále na vzestupu. Proto v oblasti s intenzivním lovem na severu České republiky monitorujeme a vyšetřujeme všechny uhynulé a ulovené divočáky. Zatím jsou veškerá vyšetření negativní," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Pro Česko je prioritou udržení statusu země prosté AMP. Proto již přijala některá opatření: v příhraničních oblastech Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje byla vymezena oblast s intenzivním lovem prasat divokých, v níž probíhá od listopadu 2020 vyšetřování všech ulovených a nalezených uhynulých nebo sražených kusů černé zvěře. V období od 16. listopadu 2020 do 6. června 2022 bylo v celé této oblasti uloveno a vyšetřeno více než 14 800 prasat divokých, přičemž všechna vyšetření na AMP byla negativní. Další opatření jsou připravena a budou přijata v případě zavlečení AMP na naše území.

Podle tiskové zprávy SVS, 7. 6. 2022, red.
Repro www.wetgiv.gov.pl

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraj

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Více informací

Autor: Redakce
dot