AMP byl tématem jednání ministra zemědělství Marka Výborného a jeho saského protějšku Wolframa Günthera

Africký mor prasat, ptačí chřipka, ceny potravin a společná zemědělská politika byly 7. prosince předmětem jednání ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a Wolframa Günthera, saského státního ministra pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství. Věnovali se také ekologickému zemědělství a přeshraniční ochraně tetřívka obecného.

Velkou pozornost věnovali ministři africkému moru prasat a ptačí chřipce. Jde o nemoci zvířat, které mají v posledních letech zásadní dopad na producenty masa v Evropě. Ministr Výborný ocenil přínosnou spolupráci s německými kolegy a vyjádřil naději, že bude pokračovat a podaří se šíření afrického moru i nadále brzdit. V této souvislosti se obě strany shodly na potřebě dále omezovat existující negativní dopady na obchodovatelnost produkce vepřového masa.

„Je jasné, že africký mor prasat tady s námi bude dlouho, musíme dělat vše pro to, abychom zamezili jeho proniknutí do chovů domácích prasat. Od loňského prosince, kdy se po delší době potvrdil výskyt nákazy, evidujeme 56 pozitivních případů nákazy u prasat divokých, a to v oblasti Frýdlantska a na Českolipsku. Na Frýdlantsku se dosud pozitivní případy nachází v poměrně malé oblasti v příhraničí a infekce se zatím neposouvá do vnitrozemí. Na Českolipsku je potvrzen pouze jeden pozitivní případ u uloveného prasete divokého. Za pozitivní považuji doposud nulový výskyt nákazy u prasat domácích,“ řekl ministr Marek Výborný.

Podle TZ MZe, red.
Foto archiv MZe

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot