Africký mor prasat byl poprvé zjištěn ve Švédsku

První případ uhynulého prasete divokého ve Švédsku byl pozitivně testován na africký mor prasat, uvedl 6. září švédský Státní veterinární institut (SVA). Prozatím není jisté, jak se onemocnění do Švédska dostalo.

Sedm uhynulých prasat bylo postupně od 25. srpna nalezeno nedaleko od Fagersta v kraji Västmanland, asi 145 kilometrů severozápadně od Stockholmu. Další testy se podle prohlášení veterinárního institutu provádějí.

Karl Ståhl z SVA řekl: „V současné době nevíme, jak se sem infekce dostala, ale je to velký skok z nejbližší infikované oblasti v Evropě, a proto předpokládáme, že byla introdukována prostřednictvím lidských aktivit, a ne prasat divokých. Aktuálně dochází k rozsáhlému šíření nákazy v Evropě. Existují země, kterým se podařilo nemoc vymýtit, a to je i náš národní cíl.“

Lena Hellqvist Björnerot ze Švédské rady pro zemědělství informovala, že byl implementován pohotovostní plán, který země měla připravený již po dlouhou dobu. „Všímáme si také zkušeností z jiných zemí, které byly v podobné situaci,“ dodala.

Jako jedno z prvních opatření SVA uvedl, že odpovědné orgány mají spolupracovat s mysliveckými organizacemi, aby zjistily, jak velká oblast je zasažena. To se má provádět vyhledáváním kadáverů divočáků s využitím znalostí jejich domovských areálu. V zasažené oblasti byl také od počátku zaveden kompletní zákaz vstupu, který se týká činností jako jsou například sběr lesních plodů, lov, lesnické práce nebo jiné outdoorové aktivity.

Podle TZ švédského Státního veterinárního institutu (21. 9. 2023), red.

Foto: Spárek, z kterého byl analyzovaný vzorek. www.sva.se, Erik Ågren

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot