Německo: stále více spolkových zemí vyplácí zástřelné za divočáky

Stále více německých zemí vyplácí zástřelné za ulovení prasete divokého. Cílem plateb je snížit početnost volně žijící populace divočáků a tím významně eliminovat riziko vypuknutí afrického moru prasat (AMP).

Zástřelné vyplácí v následujících zemích:
V Dolním Sasku vyplácí zástřelné zemědělská komora, a to i zpětně od 1. dubna 2018. Jako měřítko se používá průměrný počet divočáků ulovených za poslední tři roky. Pokud tedy lovec střílí více než v předchozích třech letech, obdrží nyní 50 eur za každý další kus. Komora také platí 50 eur za nahlášení uhynulého divočáka.
I vůdci čtyřnohých pomocníků by měli být v budoucnu podporováni. Podmínkou však je, že se účastní naháňky, na které je zastoupeno alespoň pět honiteb nebo alespoň dvě s celkovou plochou 2000 hektarů. Potom dostanou slibovanou odměnu 25 eur. Náhrada výdajů se poskytuje také psovodům, kteří jsou ve službách federální vlády, státu a veřejných institucí a nadací.
Meklenbursku-Předním Pomořansku dostávají myslivci zástřelné již od 1. prosince 2017 a opatření bude platit do 31. března 2019. Příspěvek činí 25 eur za kus. Navíc je částkou 25 eur odměněno použití psa při naháňkách přesahujících do více honiteb.
Sasko-Anhaltsko hradí lovci zástřelné 50 eur za divočáka.
I v Braniborsku je zástřelné 50 eur. Odměna je však vyplacena pouze při překročení počtu prasat ulovených za sezónu 2015/2016.
Stát Bavorsko platí 20 eur za bachyni a sele. Dále je proplaceno 20 eur za každý uhynulý kus předložený k prohlídce.
V Sársku dostávají lovci od dubna 2018 zástřelné 20 eur za jeden kus divočáka. Dále mohou počítat s příplatkem ve výši 200 eur, pokud organizují naháňky přesahující hranice více honiteb.
Porýní-Falc zaujalo jiný přístup. Namísto zástřelného jim přijde smysluplné platit myslivcům 50 eur za vyšetření volně žijící zvěře – tedy divočáků, kteří nebyli uloveni nebo sraženi autem, aby byla případná nákaza včas odhalena.
Podle agrarheute.com, 23. 10. 2018
Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Redakce
dot