custom_header4

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Stav ke dni 31. 1. 2019


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast, oblast s intenzivním lovem a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn k 31. 1. 2019 naleznete níže.

pasma.od_20181126

Mapové zobrazení zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem, platné od 26. 11. 2018

 

Celá ČR mimo oblasti vymezené mimořádnými veterinárními opatřeními


Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu

 • pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
 • na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
 • na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
 • střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
 • odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.
 • Nález uhynulých prasat divokých musí být oznámen krajské veterinární správě.


Vyplácení nálezného na území ČR mimo oblasti vymezené mimořádnými veterinárními opatřeními


Všechna prasata nalezená uhynulá
Nálezné: 2 000 Kč,

zástřelné se nevyplácí 

Oblast s intenzivním odlovem


Vymezení oblasti s intenzivním odlovem
Oblastí s intenzivním odlovem se stanovuje oblast ohraničená:
dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna a s výjimkou zamořené oblasti stanovené mimořádným veterinárním opatřením vydaným Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j.: SVS/2017/092805–Z v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu

 • pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
 • pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,
 • na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
 • na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
 • střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší ne ž 300 J,
 • odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

Lovec je povinen
odebrat z ulovených prasat divokých vzorek krve (příp. sleziny, mízní uzliny a plic) a odevzdat tyto vzorky k vyšetření a AMP společně s vyplněnou objednávkou v místech pro příjem vzorků.
Po obdržení negativního výsledku vyšetření na AMP lze ulovené kusy využít bez omezení.
Nález uhynulých prasat divokých musí být oznámen krajské veterinární správě.


Vyplácení nálezného a zástřelného v oblasti s intenzivním odlovem

Všechna prasata nalezená uhynulá a odlovená:
Nálezné: 3 000 Kč
Zástřelné: 2 000 Kč

 

 

Zamořená oblast

Zamořenou oblastí AMP se stanovují katastrální území obcí


60967 Bratřejov u Vizovic,
61440 Březnice u Zlína,
61469 Březová u Zlína,
62571 Dešná u Zlína,
534     Dolní Ves,
63274 Držková,
63535 Fryšták,
63536 Horní Ves u Fryštáku,
64578 Hostišová,
64824 Hrobice na Moravě,
65031 Hvozdná,
65391 Chrastěšov,
63586 Jaroslavice u Zlína,
65768 Jasenná na Moravě,
66434 Kašava,
66604 Klečůvka,
67013 Kostelec u Zlína,
63589 Kudlov,
71676 Kvítkovice u Otrokovic,
63605 Lhotka u Zlína,
68151 Lhotsko,
79586 Lípa nad Dřevnicí,
63611 Louky nad Dřevnicí,
68897 Lukov u Zlína,
68905 Lukoveček,
68913 Lutonina,
79588 Lužkovice,
63598 Malenovice u Zlína,
63617 Mladcová,
70415 Neubuz
70415 Neubuz,

71342   Ostrata,
72384   Podkopná Lhota,
614       Prštné,
63581   Příluky u Zlína,
73728   Racková,
78973   Raková,
75079   Slušovice,
67014   Štípa,
63602  Tečovice,
76827   Trnava u Zlína,
77253   Ublo,
77802   Velíková,
78058   Veselá u Zlína,
63540   Vítová,
78319   Vizovice,
78384   Vlčková,
78716   Všemina,
78974   Zádveřice,
63556   Zlín,
79590   Želechovice nad Dřevnicí,
606570 Bohuslavice u Zlína,
614831 Březůvky,
631396 Doubravy,
643289 Horní Lhota u Luhačovic,
663379 Karlovice u Zlína,
680982 Lhota u Zlína,
686981 Loučka I,
798452 Loučka II,
710024 Oldřichovice u Napajedel,
726877 Podhradí u Luhačovic,
733938 Provodov na Moravě,
745952 Salaš u Zlína,
747106 Sehradice,
750611 Slopné,
773697 Újezd u Valašských Klobouk,
788317 Vysoké Pole

Lov v zamořené oblasti je povolen za následujících podmínek

 • lov divokých prasat může provést pouze proškolený lovec, který je držitelem osvědčení vydaného Státní veterinární správou,
 • povolen je pouze individuální způsob lovu na čekané nebo šoulačce,
 • vzorky se neodebírají a ulovené zvíře je umístěno do kafilerního boxu,
 • informaci o odlovu je lovec povinen nahlásit do 48 hod. (max. do 60hod.) asanačnímu podniku a současně krajské veterinární správě,
 • na lístek o původu zvěřiny je nutno napsat název katastrálního území místa odlovu.
 • Nález uhynulých prasat divokých musí být oznámen krajské veterinární správě. 

 

Vyplácení nálezného, zástřelného a náhrad v zamořené oblasti

 
Zamořená oblast

Nálezné
Prasata do 50 kg – 5 000 Kč
prasata nad 50 kg – 5 000 Kč

Zástřelné
Prasata do 50 kg – 4 000 Kč
Prasata nad 50 kg – 8 000 Kč

Vyplácení náhrad


na základě žádosti podané na MZe, potvrzené KVS (do 6 týdnů) – platí jen pro zamořenou oblast

Výše náhrady

 • Sele 1 000 Kč
 • Lončák 2 000 Kč
 • Dospělý kus 3 200 Kč

 

 

Chronologický přehled vydaných nařízení v plném znění najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy.

 

dot