Mapy a formuláře

Mapy, formuláře, dokumenty 

 

 

 

 

Formuláře


Objednávka laboratorního vyšetření na AMP 

Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

 

 

 Mapa oblasti s intenzivním lovem prasete divokeho v Libereckem a Usteckem kraji (na základě MVO platných od 16. 11. 2020)

 

oblasti intezivniho lovu

 

 

Mapy výskytu AMP v ČR

>> ARCHIV k 31.12.2018<<

>>ARCHIV k 28. 2. 2019<<

 

 

Mapy výskytu AMP v zahraničí

Výsky afrického moru prasat v Německu a Polsku ( k 23.4. 2021)

AMP_PL_NL_23.4.

Výskyt afrického moru prasat v Evropě (k 23.4. 2021)

 

AMP_EU_23.4.

 

Zdroj: Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Výskyt nákazy AMP ve světě dle WHASIS Interface zde.

Výskyt nákazy AMP v EU (Evropská komise) zde

dot