custom_header

Opatření, pokyny a postupy

Při nálezu uhynulého prasete divokého, nejdříve kontaktujte jednotlivá regionální pracoviště Státní veterinární správy (KVS)

 

Aktualizováno 14. 3. 2019

 

SVS zrušila většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat


Státní veterinární správa (SVS) dne 14. 3. 2019 zrušila ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná veterinární opatření (MVO) stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. Je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm, ta však musí pocházet z registrovaných chovů. Pro celé území ČR budou nadále platit upravená celostátně vydaná MVO.
I nadále je nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií, a to i za použití jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na vyšetření na AMP. Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat.
Pro chovy domácích prasat v celé ČR i nadále platí zákaz krmení kuchyňskými odpady a zpřísněna je také evidence pro přemísťování prasat určených k domácí porážce. Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené zvěře určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP. Rovněž je zakázáno používat v chovech prasat seno a slámu, které pocházejí z těchto zemí.
Zástřelné za prasata divoká ulovená ještě v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.

 

Krizové linky KVSHZS 150
PČR 158
Městská policie 156
Nouzové telefonní číslo 112

Příloha č. 2
Krizové linky KVS
Městská VS v Praze 720 995 214
KVS pro Středočeský kraj 720 995 204
KVS pro Jihočeský kraj 720 995 212
KVS pro Plzeňský kraj 720 995 205
KVS pro Karlovarský kraj 720 995 208
KVS pro Ústecký kraj 720 995 202
KVS pro Liberecký kraj 720 995 207
KVS pro Královehradecký kraj 720 995 210
KVS pro Pardubický kraj 773 851 053
KVS pro Kraj Vysočina 720 995 209
KVS pro Jihomoravský kraj 720 995 213
KVS pro Olomoucký kraj 720 995 206
KVS pro Zlínský kraj 720 995 201
KVS pro Moravskoslezský kraj 720 995 203 1

Přejít na kontakty

Zdroj: Státní veterinární správa ČR

dot