Co má Covid-19 společného s africkým morem prasat?

Mezi onemocněním Covid-19 a africkým morem prasat (AMP) existuje několik nápadných podobností. Jejich přítomnost vyvolala mezi lidmi paniku, ovlivnila celosvětový trh a neexistuje proti nim vakcína. Na jejich přítomnost reagují různé země světa odlišným způsobem – některé k epidemii přistupují zodpovědně, jiné hlásí jen zlomek případů.

Novinovým titulkům již nedominuje africký mor prasat, ale jiný virus. Prvenství v on-line i tištěných zprávách převzalo onemocnění působené koronavirem 2019-nCoV, pojmenované jako „Covid-19" (coronavirus disease 2019).
Množství významných událostí muselo být kvůli virům zrušeno. China Animal Husbandry Expo v Číně, která byla přesunuta z května na září, nebo Victam 2020 odložená z května na červenec. Kvůli koronaviru byl zrušen březnový termín veletrhu IWA v Norimberku, z českých akcí se přesouvá TECHAGRO a SILVA REGINA. To jasně ukazuje dopad šíření viru, a to ještě nebyla řeč o karanténních oblastech.

Mezi AMP a Covid-19 existuje zásadní rozdíl. AMP vede k úhynu prakticky všech napadených prasat, zatímco Covid-19 ve většině případů smrtelný není. Přesto z mediálního hlediska existují mezi oběma viry pozoruhodné podobnosti.

Náhlá panika
Zdá se, že objevení viru následuje podobná cesta do mozků a myslí lidí. Po dlouhou dobu se virus na druhé straně planety nejeví jako „náš" problém. Někde daleko je to velká neznámá věc.

„Určitě to nemůže být tak špatné!"
„Nepřehánějí to trochu?"
„V naší zemi by něco takového nikdy nedosáhlo takových rozměrů!"

Poté, když onemocnění udeří blízko, lidé začnou být nervózní. To už je však pravděpodobně příliš pozdě. Velký neznámý se náhle stane nepříjemným.

„Proč jsme to neviděli dříve?"
„Chci o viru vědět všechno."
„Kde si mohu koupit vakcínu?"

Vakcína neexistuje
Následuje druhá podobnost – absence vakcíny. Důvod, proč neexistuje, se u obou virů liší. V případě afrického moru prasat je již téměř 100 let známo, že existuje smrtelný virus, ale po dlouhou dobu se o jeho přítomnost v subsaharské Africe nikdo nezajímal. Projevil se však jako časovaná bomba a když přišel, byl smrtící. V současné době na vývoji vakcíny pracuje mnoho laboratoří po celém světě. Američtí vědci z USDA-ARS nedávno informovali o pokroku, stejně jako čínští vědci z Harbinova veterinárního výzkumného institutu.
Důvod, proč nemáme vakcínu proti koronaviru, je úplně jiný – Covid-19 předtím neexistoval. Na vakcíně již také pracují po celém světě a je velmi pravděpodobné, že první komerční metody budou k dispozici poměrně brzy – je jisté, že to nebude trvat 100 let.

Hlášení ohnisek
Existuje mnoho webových stránek, které informují o vývoji viru Covid-19, o počtu infikovaných lidí, počtu lidí, kteří zemřeli, .... Jakkoli se tato čísla zdají být konkrétní, je dobré klást otázku, jak jsou tyto údaje získány. V tom lze spatřit paralelu s ohnisky afrického moru prasat.
Například – lidé mohou být nakaženi Covid-19, ale sotva si toho všimnete. Pokud to tak je, znamená to, že virus může být mnohem rozšířenější, než se ve skutečnosti uvádí, a skutečná úmrtnost může tedy být mnohem nižší.
V této souvislosti je velmi zajímavý způsob, jakým se odpovědné orgány v posledních letech chovaly při hlášení ohnisek AMP. Přesné hlášení ohnisek závisí na mnoha faktorech. Jmenujme některé z nich:

  • dostupnost testovacích souprav;
  • přítomnost nezbytné diagnostické infrastruktury, včetně laboratoří;
  • dostupnost financování pro postižené zemědělce;
  • dostupnost vzdělané pracovní síly ke zpracování všech informací;
  • znalost viru;
  • smysl pro zodpovědnost za druhé;
  • kulturní postoje s ohledem na transparentnost v případě velkých problémů;
  • korupce;
  • ochrana vývozních zájmů.

Pokud jde o AMP, některé země ohlásily více ohnisek než jiné, v různých frekvencích, v různé intenzitě a na různých úrovních. Některé nehlásily nic – nebo jen příležitostně. Stejné to může být i v případě koronaviru. Pokud tedy chceme získat spolehlivé informace, podívejme se na země, které hlásily ohniska AMP často, rychle a bez váhání.

Jaké si vzít z AMP a Covid-19 ponaučení?
Zkušenosti s viry přinesly tři základní poznatky. Za prvé, nikdy není příliš brzy začít přemýšlet o viru na druhé straně planety. Za druhé, doufejme, že miliony čerpané do farmaceutického průmyslu pomohou ke získání účinné vakcíny proti Covid-19 a že to přispěje i k vývoji vakcíny pro prasata. A v neposlední řadě, největší problém není v zemích vykazující mnoho ohnisek – ve skutečnosti jsou to země, které sdílejí nejvíce informací.
Podle pigprogress.net, 9. 3. 2020
Ilustrační fotografie Gerd Altmann, Pixabay

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

dot