AMP na Slovensku znovu udeřil v chovu domácích prasat

Téměř rok od prvního případu afrického moru prasat (AMO) na Slovensku se situace v zemi opakuje: v obci Čierna v okrese Trebišov byla nákaza touto chorobou zjištěna u dvou prasat domácích v soukromém chovu.

AMP na Slovensku
AMP v relativně krátké době nekontrolovaně zasáhl velkou část Evropy. Na Slovensku byla nákaza poprvé potvrzena 25. července 2019 v chovu domácích prasat v obci Strážne v okrese Trebišov. O něco později, 12. srpna 2019, bylo onemocnění zjištěno u prasete divokého uloveného ve stejném okrese. K 13. červenci 2020 Slovensko evidovalo 216 potvrzených případů AMP u černé zvěře, přičemž nákaza je lokalizovaná ve čtyřech okresech na východě země (Trebišov, Michalovce, Košice-okolí a Košice-město).
V chovu domácích prasat byl nadlouho poslední případ AMP zaznamenán 19. srpna 2019 (poté se vyskytoval pouze u černé zvěře). V listopadu 2019 proto Evropská komise zrušila pro Slovensko infekční oblast AMP. Dne 10. července 2020 se však situace po 11 měsících změnila, neboť v obci Čierna (okres Trebišov) došlo k pozitivnímu testování dvou prasat domácích v soukromém chovu. Nákazu potvrdila národní referenční laboratoř ve Zvolenu.
Ohnisko nákazy je v obci Čierna, 1,5 km od ukrajinské a 2,5 km od maďarské hranice, kde je AMP dlouhodobě potvrzován v populaci černé zvěře. V nekomerčním chovu určeném pro potřeby majitele byla chována dvě prasata domácí. U obou došlo ke zvýšení tělesné teploty, nechutenství a úhynu. Po potvrzení AMP bylo vytyčeno ochranné pásmo (3 km) okolo ohniska – obce Čierna a pásmo dohledu (10 km). Slovenská republika bezprostředně po potvrzení nákazy informovala o nastalém stavu Evropsku komisi, členské státy EU a Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE).

Důležitá prevence
Na Slovensku byl v souvislosti s AMP nařízen intenzivní lov černé zvěře, na což myslivci zareagovali zodpovědně. Situace je aktivně sledována státními veterináři a též myslivci, jimž stát vyplácí odměnu za odevzdané nalezené a ulovené divočáky. Vzorky jsou vyšetřovány v laboratoři ve Zvolenu.
Agrorezort upozornil chovatele prasat na příznaky u infikovaných zvířat (zvýšená teplota, krví podlité štípance od bodavého hmyzu, krevní podlitiny, průjem, nechutenství) a důležitost jejich včasného ohlášení veterinární službě. V případě jakékoliv změny chování, resp. narušení zdravotního stavu nebo v případě úhynu domácího prasete je jeho majitel povinen úhyn ihned ohlásit příslušné regionální veterinární a potravinové správě a příslušnému soukromému veterinárnímu lékaři.
Aktuální případ výskytu AMP v domácím chovu prasat je podle Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova opětovným důkazem selhání lidského faktoru a pravděpodobného nedodržení preventivních opatření. Osud vývoje nákazy je v rukou všech, kteří přicházejí do styku s domácími prasaty, černou zvěří, krmivem pro prasat a produkty z vepřového masa či ze zvěřiny divočáků.

mapa AMP Slovensko kopie


Podle www.mpsr.sk, 13. 7. 2020, redakce

Foto www.mpsr.sk

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

dot