header_aktuality_new

Aktuality

V této sekci naleznete veškeré články uveřejněné na tomto serveru.

AMP se v Německu dostal do další spolkové země

AMP se v Německu dostal do další spolkové země

30.05.2022 | První výskyt afrického moru prasat ohlásilo Bádensko-Württembersko. Nejde však o nález u prasete divokého, nýbrž v chovu domácích prasat.

AMP v Itálii: infikovaný divočák na předměstí Říma

AMP v Itálii: infikovaný divočák na předměstí Říma

11.05.2022 | Na předměstí hlavního města Itálie bylo 4. května t. r. nalezeno prase divoké, u něhož byl prokázán virus afrického moru prasat (AMP). Jde o novou oblast výskytu nákazy a nejspíš i kapitolu v jejím šíření v Itálii.

AMP v Sasku pět kilometrů od hranic s ČR

AMP v Sasku pět kilometrů od hranic s ČR

05.05.2022 | O nákazové situaci s africkým morem prasat (AMP) jsme naposledy psali 7. března, tedy před dvěma měsíci. Od té doby se nákaza jak v Německu, tak v Polsku, ale i na Slovensku dál pomalu šíří v ohniscích a nakažení divočáci jsou nalézáni či loveni i v navazujících oblastech. V zasažené oblasti jižně od saského Zhořelce je evidován nález u městečka Ostritz, již po ...

Aktuálně o AMP v sasko-českém a polsko-českém příhraničí

Aktuálně o AMP v sasko-českém a polsko-českém příhraničí

07.03.2022 | Svět myslivosti nadále pozorně sleduje vývoj situace s africkým morem prasat (AMP) v Sasku a na jihozápadě Polska, odkud aktuálně hrozí největší nebezpečí jeho přirozeného zavlečení do České republiky. Během uplynulého měsíce (k 7. březnu) došlo k dalšímu posunutí nákazy ke státní hranici s Českem.

Polsko: nález AMP ve vzdálenosti devět kilometrů od hranic s Českem!

Polsko: nález AMP ve vzdálenosti devět kilometrů od hranic s Českem!

25.01.2022 | Mezi obcemi Włosień a Rudzica v Dolnoslezském vojvodství ve vzdálenosti pouhých devět kilometrů od státní hranice s Českou republikou (Frýdlantský výběžek, Liberecký kraj) byl počátkem ledna uloven tříletý kňour, u něhož vyšetření prokázalo africký mor prasat

AMP se v Německu opět o něco přiblížil k české hranici

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot