header_aktuality_new

Aktuality

V této sekci naleznete veškeré články uveřejněné na tomto serveru.

SVS vymezila pásmo okolo místa nálezu divočáka s AMP a nařídila v něm opatření proti šíření nákazy

SVS vymezila pásmo okolo místa nálezu divočáka s AMP a nařídila v něm op ...

03.12.2022 | Státní veterinární správa (SVS) vymezila takzvané pásmo infekce kolem místa v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku, kde bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého nakažené africkým morem prasat. V oblasti o výměře bezmála 200 km² nařídila SVS mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude mimo jiné zakázán lov zvěře a krmení prasat divokých. V pásmu b ...

Tisková konference k případu AMP v Libereckém kraji

Tisková konference k případu AMP v Libereckém kraji

02.12.2022 | V pátek 2. prosince proběhla na Ministerstvu zemědělství společná tisková konference MZe a Státní veterinární správy (SVS), na které se zástupci obou organizací vyjádřili k nálezu uhynulého divočáka na Frýdlantsku v Libereckém kraji, který byl pozitivně testován na africký mor prasat (AMP). V hrubých obrysech též nastínili další postup při řešení nastalé situace.

Na Liberecku potvrzen případ afrického moru prasat u divočáka

Na Liberecku potvrzen případ afrického moru prasat u divočáka

01.12.2022 | „Ve Frýdlantském výběžku se dnes potvrdil africký mor prasat u jednoho uhynulého divočáka,“ řekl České tiskové kanceláři ředitel Státní veterinární správy (SVS) pro Ústecký kraj Daniel Macháček. Kus byl nalezen u Jindřichovic pod Smrkem na Liberecku nedaleko hranic s Polskem. „V současné chvíli se řeší opatření, která budou pro danou oblast platit,“ uvedl Macháček.

V oblasti intenzivního lovu černé zvěře u hranic s Německem a Polskem se přestane vyplácet zástřelné

V oblasti intenzivního lovu černé zvěře u hranic s Německem a Polskem se př ...

23.11.2022 | Státní veterinární správa (SVS) předpokládá, že nejpozději od příštího roku bude z ekonomických důvodů vyplácet v souvislosti s prevencí proti africkému moru prasat již pouze nálezné za uhynulé divočáky. Budou se muset zrušit mimořádná veterinární opatření pro oblast s intenzivním lovem černé zvěře podél hranic s Německem a Polskem.

Německo: AMP potvrzen v další spolkové zemi

Německo: AMP potvrzen v další spolkové zemi

07.07.2022 | Dolní Sasko je další spolkovou zemí, kde byl prokázán africký mor prasat. Nákaza se dostala do chovu domácích prasat v okrese Emsland na severozápadě země.

AMP se k nám blíží z Polska z dalšího směru

AMP se k nám blíží z Polska z dalšího směru

08.06.2022 | Polské dozorové orgány nahlásily na začátku června nové ohnisko afrického moru prasat (AMP): u města Valbřich v Dolnoslezském vojvodství byli nalezeni dva uhynulí divočáci. Místo nálezu leží pouhých 15 km od hranic s Českou republikou v Broumovském výběžku. Jde tedy o další směr, kterým se k nám nákaza přibližuje.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot