Veterinární správa varuje před zavlečením afrického moru prasat z letní dovolené

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s prázdninovým cestováním a zvýšeným pohybem lidí v letním období upozorňuje na rizika spojená s výskytem afrického moru prasat (AMP) v některých oblíbených turistických destinacích občanů České republiky. Nákazu lze přenést na značné vzdálenosti zejména prostřednictvím tepelně neošetřených potravin, případně kontaminovanými materiály.

AMP je možné šířit prostřednictvím výrobků z vepřového masa nebo z masa prasat divokých. Další nebezpečí představuje jakýkoli nákazou kontaminovaný materiál včetně dopravních prostředků, obuvi nebo oblečení.

AMP se v Evropě šíří dlouhodobě a postihuje řadu zemí včetně ČR, kde byl zatím vždy zjištěn pouze u prasat divokých. Jen v období od 20. 5. – 16. 6. 2024 bylo v Evropě hlášeno 57 nových ohnisek AMP v chovech domácích prasat. Nejvíce ohnisek v letošním roce bylo zatím potvrzeno v Rumunsku, v Bosně a Hercegovině, Srbsku a na Ukrajině. Pokud jde o výskyt nákazy u prasat divokých, eviduje Evropa za výše uvedené srovnatelné období více než 450 nových případů. Nejvíce z toho v turisticky velmi oblíbené Itálii, v sousedních Polsku a Německu i nedalekém Maďarsku. Nákaza se vyskytuje i v hojně navštěvovaném Řecku.

V polovině června byla v Německu, kde právě probíhá mistrovství Evropy ve fotbale, a které je nyní cílem stovek tisíc turistů z celé Evropy, nákaza potvrzena u uloveného divočáka u města Rüsselsheim poblíž frekventované dálnice A60 ve spolkové zemi Hesensko. Nejbližší podobný případ na německém území se přitom nachází stovky kilometrů od tohoto místa. To ukazuje, že navzdory velmi přísným opatřením, které Německo uplatňuje není možno riziko šíření nákazy dostatečně eliminovat. Velmi pravděpodobně u podobných případů sehrává roli lidský faktor.

„Pokud si chce občan ČR z regionů zemí s výskytem nákazy dovézt potraviny z vepřového masa či masa divočáků, je nutné, aby výrobky měly oválnou značkou s číslem podniku, ve kterém byly vyrobeny. Jiné výrobky mohou být při silniční kontrole při návratu domů zabaveny. Zvýšené riziko může představovat také oblíbená agroturistika a s ní spojené případné návštěvy lokálních farem,“ uvedl ředitel veterinární sekce Petr Šatrán.

AMP je nakažlivé onemocnění virového původu, které postihuje výhradně prasata, a to jak domácí, tak i divoká, u nichž způsobuje téměř 100% úmrtnost. Na člověka se tato nebezpečná nákaza nepřenáší, nicméně člověk může AMP pasivně přenášet na velké vzdálenosti. V oblastech výskytu AMP jsou pak ohroženy chovy domácích prasat i populace volně žijících prasat divokých.

Podle TZ SVS ČR, red.

Ilustrační foto www.pixabay.com/Patrice-P

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot