V severních Čechách bude kvůli AMP vymezena oblast s intenzivním lovem černé zvěře

(Aktualizováno) Od pondělí 16. listopadu 2020 vstoupí v účinnost nařízení Státní veterinární správy (SVS) o mimořádných veterinárních opatřeních, kterými bude vymezena oblast s intenzivním lovem prasat divokých v Libereckém a Ústeckém kraji. SVS tím reaguje na nepříznivý vývoj nákazové situace africkým morem prasat (AMP) v německo-polském pohraničí, jen několik desítek kilometrů od hranic s Českou republikou.

Informaci o zmíněných mimořádných veterinárních opatřeních rozeslala dne 11. listopadu Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj okresním mysliveckým spolkům, jejichž území budou spadat do oblasti s intenzivním lovem černé zvěře. Jde o oblast ohraničenou na severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí č. 62 od Hřenska k Děčínu, dále silnicí č. 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, dále silnicí č. 14 do Tanvaldu a dále po silnici č. 10 do Harrachova po státní hranici s Polskem (viz mapu). Rozloha oblasti s intenzivním lovem činí bezmála 1500 km².

Z nařízení budou vyplývat, mimo jiné, i tyto povinnosti pro uživatele honiteb:

- v oblasti s intenzivním lovem bude povinnost každého uloveného divočáka ovzorkovat – odebrat barvu a spolu se vzorkem na trichinu odevzdat k vyšetření i na AMP. Bude se vyplácet zástřelné 2000 Kč za kus ulovené černé zvěře;

- v oblasti se zvyšuje nálezné za odevzdaný kadáver divočáka z 2000 Kč na 3000 Kč. Všechny kadávery divočáků z pásma s intenzivním lovem by měly být likvidovány přes Státní veterinární ústav (do hmotnosti 15 kg) nebo asanační podnik (ostatní).

„Nákazová situace v okolních zemích se zhoršuje, a je tedy otázkou času, kdy se AMP znovu objeví na našem území. Pokud jde o populaci prasat divokých v našich rizikových oblastech, chceme myslivce motivovat, aby ji co nejvíce snížili. Proto jsme se dohodli na oblasti s intenzivním lovem divočáků a také na nově zavedeném zástřelném. Současně jsme v této oblasti zvýšili nálezné za uhynulé nebo sražené divočáky," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Veřejnost by měla při nalezení uhynulého prasete divokého neprodleně informovat příslušného uživatele honitby nebo obecní úřad. Kadáveru by se také neměla dotýkat a jakkoliv s ním manipulovat, vhodné je zaznamenat jeho přesnou polohu, případně si ji vyfotografovat pro snazší dohledání myslivci.

„Státní veterinární správa má zpracovaný plán zavádění veterinárních opatření pro případ zvyšujícího se rizika nebo samotného znovuzavlečení AMP do ČR. Už v minulosti při likvidaci AMP na Zlínsku se jako velmi efektivní ukázala kombinace intenzivního odlovu divočáků a neprodleného odklízení uhynulých těl s použitím pachových a elektrických ohradníků. Samozřejmostí je přísné dodržování pravidel biologické bezpečnosti jak při lovu, tak v chovech prasat domácích," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Redakce

Aktualizováno 12. 11. 2020 ve 12 hod.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraj

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Více informací

dot