V Německu se AMP objevil ve třech chovech domácích prasat

V sousedním Německu se africký mor prasat (AMP) rozšířil do chovů prasat domácích, což je důkazem, že nákaza v tomto regionu je spíše na vzestupu. AMP zasáhl tři chovy v Braniborsku na východě Německa. Vzhledem k tomuto šíření nákazy poblíž polské hranice, SVS důrazně apeluje na nutnost dodržování mimořádných veterinárních opatření a zásad biologické bezpečnosti v chovech. Právě dodržování pravidel bio-bezpečnosti představuje jediný efektivní nástroj, jak se před nákazou ochránit.

V prvním chovu v okrese Spree-Neisse bylo 313 kusů prasat, přičemž ohnisko je od hranic s Českou republikou vzdálené asi 75 km. Další dva případy se potvrdily v okrese Märkisch-Oderland, jde o dva malochovy se dvěma, resp. čtyřmi kusy prasat. Vzdálenost těchto ohnisek od české hranice je větší – cca 180 km. „Všechna tři ohniska jsou v zamořené oblasti, kde se AMP vyskytuje u prasat divokých a tyto případy svědčí o tom, že výskyt AMP představuje významnou hrozbu pro šíření do chovů. Rizikové jsou především malochovy, kde nelze důsledně dodržovat biologickou bezpečnost," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. SVS oceňuje systém časné detekce nákazy v Německu a transparentnost německé strany.
I v Polsku se AMP v současnosti šíří. Před několika dny byla nákaza prokázána v chovu prasat domácích (60 kusů), který je vzdálen jen 40 km od hranice s ČR. Nálezy pozitivních prasat divokých v Polsku se pak vyskytují již přibližně 35 km od hranice. Právě výskyty AMP v Německu a Polsku současně představují pro ČR největší nebezpeční znovu zavlečení nákazy.
Popsané případy svědčí o poměrně velkém infekčním tlaku, který je za českými hranicemi z důvodu výskytu AMP u divočáků. Navíc s ohledem na roční období lze očekávat, že tento tlak bude stoupat a s ním i riziko zavlečení nákazy na území ČR. Nejvyšší počet případů AMP je zaznamenáván obvykle koncem léta. Proto lze očekávat dynamický vývoj ve všech postižených oblastech.
ČR je od roku 2019 opět oficiálně „zemí bez AMP". I v současnosti však stále platí celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) s cílem zabránit možnému opětovnému zavlečení této nákazy na naše území. „Podle nich je v celé ČR zakázáno přikrmování a omezení vnadění prasat divokých. Také je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu částí těl prasat divokých ke zhotovení trofejí ze států s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející z těchto zemí," uvedl Semerád.
V oblasti s intenzivním lovem (u hranice s Německem a Polskem), která byla vymezena v loňském listopadu jako preventivní opatření proti znovu zavlečení AMP, se dosud ulovilo téměř 2500 divočáků. Všechna ulovená prasata divoká byla vyšetřena na AMP s negativním výsledkem. V téže lokalitě bylo rovněž negativně vyšetřeno 72 uhynulých a sražených divočáků.


Podle www.svscr.cz, 22. 7. 2021
Redakce

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraj

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Více informací

dot