V Liberci se bude 18. ledna konat seminář o AMP

Ministerstvo zemědělství pořádá ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze seminář „Africký mor prasat opět v ČR: omezení šíření pomocí opatření realizovaných v praxi“. Akce se uskuteční 18. ledna na Krajském úřadě Libereckého kraje v Liberci.

Program:
16:00–16:10 uvítání účastníků a zahájení semináře (zástupci Ministerstva zemědělství a Krajské veterinární správy SVS pro Liberecký kraj)

16:10–16:30 Velikosti domovských okrsků a prostorové chování černé zvěře (Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČZU)

16:30–16:50 Chování černé zvěře u kadáverů (Ing. Jan Cukor, Ph.D., VÚLHM, ČZU)

16:50–17:10 Charakteristika českých izolátů viru AMP: praktické důsledky (MVDr. Petr Václavek, Ph.D., SVÚ Jihlava)

17:10–17:30 Efektivní vyhledávání kadáverů černé zvěře dle parametrů prostředí (Ing. Jan Cukor, Ph.D., VÚLHM, ČZU)

17:30–17:50 Postupy eradikace afrického moru prasat na Zlínsku (Ing. Tomáš Kunca, Ph.D., MZe)

17:50–18:10 Repopulace černé zvěře v oblasti zlínského ohniska (Ing. Jan Cukor, Ph.D., VÚLHM, ČZU)

18:10–18:30 Možnosti lovu černé zvěře s využitím odchytových zařízení (Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČZU)

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál (vchod C), U Jezu 642/2a, 461 80

Kontaktní osoba: Ing. Adam Sládek, adam.sladek@kraj-lbc.cz

Organizace semináře: Jan Cukor, tel.: 777 989 372, cukor@vulhm.cz

Seminář je zdarma, registrace na e-mailu: mysliveckyseminar@fld.czu.cz

 

(Ilustrační foto: zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz)

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot