Ústřední nákazová komise v boji s AMP doporučuje důsledné vyhledávání uhynulých kusů

Aktuální stav nákazy afrického moru prasat (AMP) a ptačí chřipky v České republice, vyhodnocení opatření a postupů veterinářů při přenosu těchto chorob byly tématy jednání Ústřední nákazové komise (ÚNK), které proběhlo v pondělí 5. prosince.

Po pěti letech se v Česku opět objevil AMP. V Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku v blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje, bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého. Nákaza AMP je dále potvrzena v Německu, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Itálii, Srbsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě.
Nejvážnějším rizikem je šíření nákazy do chovů prasat domácích, v Evropě bylo v období 21. až 28. listopadu hlášeno celkem sedm ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Rumunsko, Severní Makedonie).
„České republice se podařilo v minulosti africký mor prasat vymýtit, v okolních státech se však nedaří nákazu tlumit, byla otázka času, kde se nemoc objeví opět u nás. Státní veterinární správa přijala již řadu opatření, která mají minimalizovat šíření nákazy a zabránit tomu, aby se dostala do chovů prasat domácích," řekl Petr Jílek, náměstek sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství.
Státní veterinární správa vymezila takzvané pásmo infekce kolem místa nákazy. V oblasti o výměře bezmála 200 km2 nařídila SVS mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci byl mimo jiné zakázán lov zvěře a krmení prasat divokých. V této oblasti je také dočasně omezen pohyb obyvatelstva v přírodě. ÚNK v boji s AMP doporučila důsledné vyhledávání uhynulých divočáků a jejich včasné odklízení, k čemuž jsou lovci motivováni nálezným 3000 Kč za kus.
Jednání ÚNK se kromě stálých členů a zástupců MZe a Státní veterinární správy zúčastnili zástupci Lesů ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Policie ČR, Správy státních hmotných rezerv, České inspekce životního prostředí, Komory veterinárních lékařů, Českého svazu zpracovatelů masa a Svazu chovatelů prasat.
Podle www.svscr.cz, 5. 12. 2022, red.
Foto Jaroslav Vogeltanz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot