SVS vymezila na Liberecku ochranné pásmo navazující na pásmo infekce

Státní veterinární správa (SVS) v Libereckém kraji vymezila takzvané uzavřené pásmo I navazující jižním směrem na pásmo infekce, které se rozkládá okolo místa nálezu uhynulého selete divočáka nakaženého africkým morem prasat (AMP) na Frýdlantsku. Nově vymezená oblast zahrnuje 65 katastrálních území o celkové výměře 531 km² (vizte mapu a seznam v příloze). Pro tuto oblast nařizuje SVS mimořádná veterinární opatření. Lov prasat divokých v ní bude umožněn pouze předem proškoleným lovcům. Každý divočák, ať už ulovený či nalezený, bude povinně vyšetřen na AMP. Myslivci si za to budou moci nárokovat zástřelné. Regulovány budou přesuny domácích prasat a vepřového masa z oblasti i zvěřiny z divočáků.

Navazující oblast zahrnuje 65 katastrálních území o rozloze 531 km². Sahá na západě k Hrádku nad Nisou, na východě k Harrachovu, jižně k Jablonci nad Nisou. Jde o oblast, ve které nebyl dosud zjištěn případ výskytu AMP, nicméně těsně sousedí s pásmem infekce.
„Pravidla pro lovce i chovatele prasat v této oblasti proto budou sice mírnější než v pásmu infekce, nicméně přísnější než ve zbytku České republiky," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Na rozdíl od pásma infekce není v uzavřeném pásmu nijak omezen pohyb občanů v přírodě a většinu občanů tak opatření nijak nezasáhnou," dodal Semerád.
Lovci, kteří budou chtít v oblasti lovit divočáky, budou muset nejdříve projít zvláštním školením, které je bude dostupné i v online verzi na webu SVS. Z každého uloveného prasete divokého bude muset lovec odebrat vzorek krve či orgánů a odeslat k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Lovec za to bude moci u Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVSL) nárokovat zástřelné ve výši 1000 Kč za kus. Lovcům nařízení ukládá také povinnost aktivně vyhledávat uhynulá či dopravními prostředky sražená prasata divoká a zasílat z nich odebrané vzorky k vyšetření. Za každý uhynulý kus jim bude náležet nálezné ve výši 2000 Kč.
V případě negativního výsledku vyšetření bude lovec moci zvěřinu z uloveného kusu zkonzumovat v rámci své domácnosti či dodat do maloobchodní prodejny v pásmu. Naopak dodávání zvěřiny z divočáků mimo oblast je výrazně omezeno.
Již 2. prosince KVSL vymezila takzvané pásmo infekce kolem místa v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku, kde bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého nakažené AMP. V oblasti o výměře bezmála 200 km² nařídila SVS mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci je mimo jiné zcela zakázán lov zvěře a krmení prasat divokých. V pásmu je omezen pohyb obyvatel mimo vyznačené cesty a zintenzivněno vyhledávání a sběr těl uhynulých divočáků. Opatření mají minimalizovat šíření nákazy v populaci prasat divokých a ochránit chovy prasat domácích před zavlečením nákazy. Do oblasti je zahrnuto a v nařízení vyjmenováno 28 katastrálních území obcí v Libereckém kraji.
Podle tiskové zprávy SVS, 21. 12. 2022, red.

Seznam katastrálních území pasma I.docx

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

Autor: Redakce
dot