Současná situace AMP

Situace s africkým morem prasat (AMPú ve státech sousedících s Českou republikou se nezlepšuje. V posledních týdnech sice nebyl zaznamenán případ rychlého šíření AMP na větší vzdálenost, ale neustále přibývá nálezů v zasažených oblastech a dochází k pozvolnému rozšiřování nákazy do jejich okolí.

NĚMECKO
Stále platí, že z okolních států je našimi myslivci asi nejpozorněji sledována situace v Německu, u hranic s Polskem, přibližně 40 km vzdušnou čarou od Frýdlantského výběžku v České republice. V zemi představuje AMP velké téma a v médiích je neustále zdůrazňována hrozba jeho dalšího šíření a z toho plynoucích dopadů. Nákaza je v Německu soustředěna ve stejné oblasti, ale dostala se na území dalších dvou braniborských okresů (Dahme-Spreewald a Frankfurt nad Odrou) mimo jádrové zóny. O prvního případu k 15. dubnu 2021 bylo evidováno celkem 978 nálezů u černé zvěře (875 v Braniborsku a 103 v Sasku).
Za velký problém je v Německu pokládána situace v západním Polsku, kde to v souvislosti s AMP „hoří" podél státní hranice na více místech a hrozí proniknutí na německé území.
Naši němečtí sousedé věnují poměrně velkou pozornost speciálnímu výcviku loveckých psů pro vyhledávání padlin černé zvěře. Psi jsou využíváni v již zasažených oblastech, ale výcvik probíhá také v dalších spolkových zemích, kam se AMP zatím nedostal, aby byly připraveny rychle přijmout potřebná opatření v případě zavlečení nákazy na svá území.
Za preventivní opatření proti šíření AMP v populaci černé zvěře je považováno snížení stavů divočáků, k čemuž má dopomoci vyšší zástřelné. V okrese Oder-Spree v Braniborsku byly v pásu, který má oddělit vnitrozemí od hranice s Polskem (tzv. „bílá zóna" bez divočáků), v rámci prevence úmyslně vypáleny rozsáhlé porosty rákosu, aby zbylá černá zvěř přišla o kryt a neměla důvod zdržovat se v oblasti.

POLSKO
V Polsku je z pohledu AMP středem pozornosti především západ země, kde je vývoj nákazové situace velmi vážný. Od potvrzení prvního případu AMP u černé zvěře v této oblasti v listopadu 2019 bylo do března letošního roku evidováno téměř 4000 divočáků s pozitivním nálezem, z toho 786 od 1. ledna do 12. března 2021.

SLOVENSKO
Na Slovensku se nákaza drží ve východní polovině země a průběžně přibývá především uhynulých divočáků, u nichž byl prokázán AMP. Nákazou je postiženo celkem 16 okresů, od prvního nálezu v červnu 2019 ke 24. březnu 2021 bylo na Slovensku evidováno 1704 případů AMP u prasete divokého. Prudký nárůst nastal hlavně v posledních měsících. K 31. prosinci 2020 bylo zaznamenáno 683 nálezů, což značí, že od počátku letošního ledna ke 24. březnu přibylo celkem 1021 nových.
Zpracováno podle německých, polských a slovenských pramenů.
Redakce

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraj

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Více informací

dot