Začíná platit Program eradikace nákazy AMP

Od 1. prosince 2017 začíná v České republice platit Program eradikace nákazy africkým morem prasat. Na to, co znamená jeho schválení Evropskou komisí pro výkon myslivosti na Zlínsku, ale i jinde v České republice, jsme se korespondenční formou zeptali tiskového mluvčího Státní veterinární správy Ing. Petra Majera.

- Co předcházelo schválení programu Evropskou komisí?
Pro Českou republiku vyplývá povinnost vypracovat eradikační plán z článku 15 směrnice Rady 2002/60/ES. Plán eradikace byl vypracován s pomocí Národního centra pro tlumení nákazy, které bylo zřízeno za tímto účelem, na základě vývoje epizootologické situace a v návaznosti na vydávaná mimořádná veterinární opatření (MVO). Celý plán byl konzultován s Evropskou komisí tak, aby veškerá opatření byla v souladu s evropskou legislativou, takže jeho schválení předcházela intenzivní diskuse jak v České republice, tak mezi Českou republikou a Evropskou komisí.

- Program platí jen pro Zlínsko, tedy současnou nákazovou oblast, nebo obecně – pro celou Českou republiku?
Opatření uvedená v eradikačním plánu jsou diferencována podle jednotlivých oblastí České republiky ve shodě s vydanými MVO. Některá tedy platí pro celou republiku, jiná jen pro oblast s intenzivním lovem nebo jen pro zamořenou oblast.

- Která konkrétní opatření v oblasti myslivosti program přináší? Co to znamená pro výkon myslivosti v rizikové oblasti, v okrese Zlín, na území intenzivního lovu a ve zbytku republiky?
Přijetím eradikačního plánu, ale ani dnem, kdy vstoupí v platnost, se pro myslivce nic nemění. V platnosti zůstávají vydaná MVO, ve kterých jsou všechna nařízení uvedena. Pokud by došlo k nějakým změnám v souladu s eradikačním plánem, budou opět vyhlášena novými MVO. Vydávání nových MVO nezávisí na schválení eradikačního plánu, ale na vývoji nákazové situace. Platí pouze, že vydávaná MVO nesmějí být v rozporu s eradikačním plánem.

- Jaký je současný odhad početnosti prasat divokých v zamořené oblasti – „uvnitř ohradníků"?
Poslední odhad je přibližně 30–40 kusů.

Komplexní aktuální situaci ohledně AMP najdete ve Světě myslivosti č. 12/2017
- úvodník prof. RNDr. Petra Koubka,
- „morové" zpravodajství – co se stalo za uplynulý měsíc,
- nové případy AMP v Evropě
- rozhovor s Ing. Jaroslavem Šarmanem, mysliveckým hospodářem z honitby v „zelené" zóně

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: David Vaca
dot