Vymýcení afrického moru prasat hlavním tématem setkání FACE s komisařkou EU

Klíčovou problematikou, o níž se diskutovalo na setkání komisařky EU Violety Bulc s Federací mysliveckých svazů EU na ochranu myslivosti (FACE), byla naléhavá potřeba pragmatických přístupů ke zvládnutí vlků a v boji s africkým morem prasat (AMP).

Na začátku setkání se Geert Van den Bosch, ředitel Svazu vlámských myslivců, zmínil o vypuknutí AMP ve Valonsku a jeho dramatickém negativním dopadu na lov a chov prasat. Připomněl, že angažovanost myslivců za účelem eradikace této choroby je zásadní, a zdůraznil, že hlavním problémem při dalším šíření AMP není populace prasat divokých, ale lidé.

Pokud jde o dopravu, měla by Evropská komise podporovat iniciativy zaměřené na zvyšování informovanosti na čerpacích stanicích, vyžadovat oplocení čerpacích stanic a opatření v oblasti biologické bezpečnosti. Lovci navíc potřebují moderní a vysoce sofistikované zařízení (noční vidění, tlumiče hluku atd.), aby účinně snižovali populaci divočáků v Evropě. Vřele poděkoval Evropské komisi za spoluorganizaci konference o AMP na největší evropské lovecké výstavě Jagd und Hund v Dortmundu dne 30. ledna 2019.


Ludwig Willnegger, generální tajemník FACE, nastínil jasnou politickou žádost o management vlků. Zdůraznil potřebu zaměnit přísný ochranný status vlků za řádné uplatňování článku 19 směrnice o stanovištích. Tato opatření by byla nesmírně důležitá kvůli rychlému šíření vlků v Evropě, které způsobuje nepřijatelné problémy myslivcům, zemědělcům a chovatelům dobytka.


Angela Popovic, ředitelka pro veřejné záležitosti FACE, vyjádřila obavy FACE ohledně Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. SZP by měla zahrnovat cíle pro ochranu přírody a biologické rozmanitosti a zajistit odměny zemědělcům za poskytování ekosystémových služeb. Navíc by měla být zavedena povinná opatření, např. podpora ploch s víceletými kvetoucími plodinami, aby se zabránilo dramatickému úbytku drobné zvěře i dalších nelovných druhů, jako jsou ptáci agrární krajiny.
Podle tiskové zprávy FACE, 17. 12. 2018

Fotografie FACE

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Redakce
dot