ČMMJ považuje situaci za kritickou a obává se šíření AMP

Dne 27. června 2017 bylo ohlášeno první ohnisko výskytu afrického moru prasat (AMP) v České republice. Nález viru byl potvrzen u dvou jedinců prasete divokého na Zlínsku. Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) jako organizace zastupující 62 tisíc myslivců v České republice považuje současnou situaci za kritickou. Výskyt AMP a jeho případné rozšíření na zbytek území České republiky bude mít katastrofální dopady na populaci divokých prasat, ale také na velko - i malochovatele domácích prasat.

Podle zkušeností z pobaltských států, kde se AMP vyskytuje od roku 2014, předpokládáme velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění jeho šíření s výjimkou totální depopulace černé zvěře, která v současných podmínkách není možná. Masivní rozšíření nákazy s sebou přinese mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními budou postiženi zemědělci, myslivci i zpracovatelé masa.

Myslivci jsou jednou z nejdůležitějších složek systému, která bude hrát významnou roli v procesu rychlosti šíření nákazy a její eradikace, zejména ve fázi odhalování nakažených kusů a jejich odstraňování z volné přírody, kdy je nutné kadáver uhynulého zvířete objevit a zlikvidovat co nejdříve, protože představuje nejpravděpodobnější zdroj přenosu viru. K tomu, aby byl systém funkční, je nutné postupovat koordinovaně a co nejefektivněji. Proto ČMMJ vyzývá státní autority, aby bezodkladně začaly jednat a připravovat nástroje k eradikaci nákazy na základě aktuálních vědeckých poznatků a zkušeností z pobaltských republik, a to s aktivním zapojením myslivců.

Zároveň ČMMJ vyzývá své členy, aby realizovali preventivní opatření související s šířením nákazy. Tím je zejména výrazné snížení populační hustoty divokých prasat tak, aby se omezil přenos viru. Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je pět kusů na 1000 ha. V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř stoprocentní úmrtnosti divokých prasat a k rychlému postupu viru. Dále myslivce a všechny, kdo se pohybují v přírodě, žádáme, aby neprodleně oznámili výskyt uhynulého kusu černé zvěře Státní veterinární správě. Jeho neohlášení je velice nezodpovědné a pouze přispěje k rychlejšímu šíření nákazy, protože uhynulý kus je zdrojem infekce po týdny, někdy až měsíce.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Podle stanoviska ČMMJ
dot