Slovensko: Od 17. ledna se výskyt afrického moru rozšiřuje o okres Košice

Africký mor prasat (AMP) je na území Slovenské republiky lokalizovaný v okresech Trebišov, Michalovce a od 17. 1. 2020 i v okrese Košice. Dosud bylo potvrzeno 39 případů u prasat divokých a 11 v chovech prasat domácích. Zóny v okresech Trebišov a Michalovce jsou nově klasifikovány jako území prosté AMP u prasat domácích.

17. ledna 2020 byl v honitbě Hornád uloven lončák prasete divokého, u něhož byl potvrzen výskyt AMP. Honitba se nachází v Trstené pri Hornáde v okrese Košice. U kusu nebyly pozorovány změny chování. Na Slovensku se jedná se o 39. případ AMP u divočáka.
Na území Slovenska nadále probíhá intenzivní lov prasat divokých. Od začátku sezóny myslivci snížily stavy o více než 65 815 kusů, což je oproti minulému roku o 14 876 ks více.

Zasažené území bylo nově klasifikováno jako prosté AMP u prasat domácích
Zástupci Státní veterinární a potravinové správy SR (ŠVPS) vyjednávali na konci minulého roku s představiteli Evropské komise (EK) o realizovaných opatřeních. Postup byl odsouhlasený zástupci členských zemí EU na jednání Stálého výboru pro krmiva, zvířata a potraviny. Na základě rozhodnutí EK byly na Slovensku upraveny zóny v oblasti postižené AMP.
Zóny pro okresy Trebišov a Michalovce, které byly dosud zařazeny v části III přílohy Prováděcího rozhodnutí Komise jako území s výskytem AMP u prasat domácích, byly překlasifikovány do přílohy II – tedy jako prosté AMP u prasat domácích, ale s výskytem u prasat divokých.
Nové zařazení území do režimu mírnějších opatření je výsledkem spolupráce všech zúčastněných stran (chovatelů, myslivců, veterinárních lékařů, veřejné správy, zpracovatelů vepřového masa), pokud jde o uplatňování nařízených opatření.

Obchod s prasaty je nyní jedodušší
V praxi to znamená úpravu možnosti přemísťování prasat z komerčních registrovaných chovů, usnadnění obchodování s prasaty a označování masa jatečných prasat pocházejících z těchto oblastí oválnou značkou platnou pro celé území EU.
EK také ohodnotila pozitivně veškeré aktivity ŠVPS v oblasti kontroly AMP i vynaložení finančních prostředků.
Podle svps. sk, polovnickakomora.sk, 20. 1. 2019
Zdroj mapy: svps.sk

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

dot