Situace s AMP je aktuálně mnohem horší než v době vypuknutí!

Situace v souvislosti s africkým morem prasat (AMP) se v posledních týdnech zdála být stabilizovaná a mnoho z myslivců dokonce nabylo jistého pozitivního dojmu. V pátek 3. listopadu ovšem ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád uvedl, že aktuálně je situace vysoce alarmující a možná zdaleka nejhorší, jaká od vypuknutí nákazy byla!

K 3. listopadu stoupl počet nalezených uhynulých prasat divokých v oblasti ohraničené ohradníky na 160.

Ve dnech od 30. 10. do 3. 11. byly nalezeny dvě tlupy divočáků uhynulých na AMP. Jedna čítala osm kusů, druhá devět. Kadávery byly maximálně 14 dní staré, což znamená, že virus je v populaci stále velice aktivní a šíří se. Zároveň pokročilo i sérologické vyšetření, které je možné provádět pouze z odebrané barvy ulovených jedinců. Celkem bylo v uvedené oblasti uloveno odstřelem 143 divočáků a odchytem 43.

Zatímco v září se ulovenými kusy objevil pouze jediný sérologicky pozitivní jedinec, na začátku listopadu jich bylo již 15! Nebezpečí sérologicky pozitivních jedinců spočívá zjednodušeně v tom, že nákazu prodělali, a s největší pravděpodobností se stali přenašeči viru. Naštěstí se všichni sérologicky pozitivní jedinci nacházeli uvnitř ohradníků.

Vzhledem k tomu, že nákaza je v oblasti stále „živá", je potřeba zachovat co největší obezřetnost a důsledně provádět všechna dosavadní opatření.
Evropská komise schválila eradikační plán nákazy, který by měl platit od 1. prosince 2017 a na jehož základě by mělo dojít ke zmenšení zamořeného území. Větší část okresu Zlín by se tak přeměnila v oblast s intenzivním lovem a černou zvěř v ní ulovenou by bylo možné standardně zpracovávat, nikoliv ji odevzdávat k likvidaci do kafilerie. To vše ovšem za předpokladu, že se situace dramaticky nezhorší a nákaza se nerozšíří.

Aktuální informace bylo možné dozvědět se na semináři, který uspořádala Českomoravská myslivecká jednota dne 7. listopadu 2107 v Luhačovicích a zúčastnili se ho také zástupci myslivců se zkušenostmi s masivním rozšířením AMP v Lotyšsku, Estonsku a Polsku (informaci ze semináře přinese Svět myslivosti č. 12/2017).

Ilustrační foto z luhačovického semináře. Zdroj: facebookový profil ČMMJ.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Ing. Miloš Ježek, Ph.D. (7. 11. 2017)
dot