Ministr zemědělství diskutoval na Zlínsku s myslivci a zemědělci o opatřeních v boji s AMP

Česká republika se připojila k evropské deklaraci, jejímž cílem je společné úsilí v boji proti africkému moru prasat (AMP). Informoval o tom ministr zemědělství Jiří Milek 22. ledna při návštěvě Zlínska. V průběhu návštěvy diskutoval s chovateli prasat, zemědělci, myslivci a zástupci Zlínského kraje a okresní agrární komory o opatřeních proti šíření této nemoci.

Byl jsem si prohlédnout ohradníky a odchytové klece, hlavně jsem ale chtěl slyšet názory těch, kterých se nákaza bezprostředně týká, tedy zemědělců a myslivců. Je to důležité pro to, abychom jim v boji proti nákaze africkým morem prasat mohli nabídnout efektivní pomoc," řekl ministr zemědělství Milek.

V pondělí 22. ledna postupně jednal se zástupci Zlínského kraje, agrární komory a zemědělci, kteří v zamořené oblasti hospodaří a v podvečer se zúčastnil semináře se členy mysliveckých spolků a chovateli, který uspořádala Státní veterinární správa (SVS).

Díky dobré spolupráci všech zainteresovaných subjektů se daří nákazu držet na malém území, proto jsme mohli zažádat o zmenšení zamořené oblasti přibližně o 60 procent, s čímž Evropská komise souhlasila. Změna vejde v platnost od 1. února, kdy vyjde v Úředním věstníků EU a bude také zohledněna v mimořádných veterinárních opatřeních SVS," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Zamořená oblast tak bude od 1. února zahrnovat pouze severní část okresu Zlín.

V závěru minulého týdne ministr zemědělství diskutoval v Berlíně o opatřeních proti AMP s evropskými rezortními kolegy. Česká republika se připojila k deklaraci, v níž se hovoří o nutnosti věnovat veškeré úsilí zabránění šíření AMP, o zaměření výzkumu na epidemiologii a vývoj vakcíny a o metodách udržitelného řízení populace prasete divokého. AMP bude i jedním z témat setkání zemí V4+4, které se bude konat ve čtvrtek 25. ledna v Budapešti. Ministr Milek chce téma řešit rovněž 29. ledna na Radě ministrů v Bruselu, kde upozorní na nutnou koordinaci evropských výzkumných pracovišť a potřebu nalézt efektivní metody snižování stavu černé zvěře.

V reakci na rozšíření AMP mimo území ohraničené pachovými a elektrickými ohradníky upravilo Ministerstvo zemědělství některá z dříve přijatých opatření. Od pátku 19. ledna dostávají lovci v zamořené oblasti, kterou je nyní celý okres Zlín za každý ulovený kus s hmotností do 50 kg 4000 Kč a za kus nad 50 kg 8000 Kč, v zóně intenzivního lovu se zástřelné zvýšilo na 2000 Kč za každé ulovené prase divoké. V platnosti zůstává i kompenzace pro uživatele honiteb za likvidaci divočáků v asanačním podniku, a to ve výši 1000 Kč za sele, 2000 Kč za lončáka a 3200 Kč za dospělý kus ulovený v zamořené oblasti. Zvýšilo se i nálezné za uhynulé divočáky – v zamořené oblasti je nyní ve výši 5000 Kč, v zóně intenzivního lovu 3000 Kč a ve zbytku republiky 2000 Kč.

Podle tiskové zprávy MZe, 22. 1. 2018, redakce

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

dot