Jednání pracovní skupiny k AMP

21. července se na ústředí Státní veterinární správy (SVS) uskutečnilo další jednání Celostátního krizového centra tlumení nákazy afrického moru prasat (AMP).

Na začátku ředitel SVS MVDr. Zbyněk Semerád shrnul vývoj současné situace. K dnešnímu dni je potvrzeno 59 pozitivních uhynulých kusů černé zvěře, které byly nalezeny v ohnisku nákazy. Dále shrnul Mimořádná veterinární opatření vydaná SVS tento týden a uvedl, že došlo k úpravě některých nejasností. Zároveň sdělil, že povinnost uložená uživatelům honiteb v pásmu intenzivního lovu týkající se likvidace živočišných zbytků z těl ulovených divočáků nemůže být vykládána tak, že jejich likvidace je možná pouze v asanačních ústavech. Uvedl, že jde o tzv. odpady kategorie 3, které lze likvidovat i jiným způsobem. Ten upřesní SVS v co nejkratším časovém období, aby to myslivcům nezpůsobovalo komplikace. Zároveň uvedl, že je důležité, aby zbytky z těl divokých prasat nezůstávaly ve volné přírodě a zabránilo se jejich kontaktu s živou černou zvěří. Rovněž upozornil, že divoká prasata ulovená v zóně intenzivního lovu mohou být zpracována po odevzdání vzorku na AMP, takže není nutné čekat s jejich zpracováním na výsledek vyšetření na AMP (upozorňujeme však, že je nutné čekat na výsledek vyšetření na svalovce, pokud kus neputuje do zvěřinového závodu). Zároveň podal informaci o tom, že SVS jedná s firmami zajišťujícími výkup zvěřiny.

Dále byla představena Mimořádná veterinární opatření, která dnes vydala Krajská veterinární správa Zlínského kraje (KVSZ) pro okres Zlín. Zde bude již umožněn lov divokých prasat ve velké části okresu Zlín.

KVSZ intenzivně jedná s orgány státní správy o omezení vstupu do některých částí okresu Zlín (ohniska nákazy) a doufáme, že toto bude provedeno co nejdříve. Zároveň komise doporučila ponechat přibližně 100 ha zemědělských ploch v ohnisku nákazu nesklizených a dalších 50 ha v sousedství, aby se zabránilo migraci zvěře do okolního prostoru.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

SVS vydala mimořádná veterinární opatření k AMP – vymezení oblasti s intenzivním lovem prasete divokého v Libereckém a Ústeckém kraj

Státní veterinární správa (SVS) vydala opatření v souvislosti s aktuální nákazovou situací afrického moru prasat (AMP) na území Polska a Německa, kde byl 31. 10. 2020 potvrzen další výskyt této nákazy nedaleko české hranice (přibližně 65 km vzdušnou čarou).Z tohoto důvodu SVS vydala mimořádná veterinární opatření (MVO), která jsou nařízena ve vytipovaných oblastech Libereckého a Ústeckého kraje sousedících s oblastmi výskytu AMP na území Polska a Německa v tzv. „oblasti s intenzivním lovem".

Více informací

Autor: Podle www.cmmj.cz (21. 7. 2017)
dot