I v současné době je nutné dodržovat pravidla proti zavlečení afrického moru prasat

Téměř všechna pozornost společnosti se v současné době soustředí na snahy o zpomalení šíření infekce COVID-19 a ochranu zdraví lidí. Stále však hrozí i nebezpečí šíření nákaz do chovů hospodářských zvířat i volně žijící zvěře. Zejména z důvodu šíření afrického moru prasat (AMP) v západním Polsku apeluje Státní veterinární správa (SVS) na nutnost dodržování pravidel prevence v chovech prasat.

AMP byl v České republice úspěšně vymýcen a poslední pozitivní případy u prasat divokých pochází z 15. 4. 2018. Riziko opětovného zavlečení infekce na naše území však nadále trvá. Od počátku letošního roku je hlášen výskyt nákazy celkem z 14 evropských zemí, z toho 11 je členských států Evropské unie. Mimo jiné se jedná o blízké státy, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Ukrajina. Ke dni 20. 3. 2020 bylo celkem nahlášeno 3 301 pozitivních případů u prasat divokých a 210 ohnisek AMP v chovech domácích prasat.

Na přenosu AMP v Polsku se pravděpodobně podílí lidé, nebezpečí hrozí i Česku
Z hlediska České republiky je největším rizikem zejména výskyt a šíření infekce v západní části Polska. Zde se AMP šíří v oblasti, která je vzdálena přibližně 300 km od nejbližších případů AMP v Polsku, což je jasným důkazem toho, že k přenosu AMP došlo prostřednictvím lidí, nikoli přirozeným šířením v populaci prasat divokých. Zároveň je oblast vzdálena pouhých 60 km od české státní hranice.
Vážné je zejména hlášení ze dne 20. 3. 2020 o zavlečení AMP do chovu domácích prasat v této oblasti. Alarmující je především fakt, že se nejedná o drobnochov, ve kterém by bylo možné předpokládat nižší úroveň biologické bezpečnosti. Postiženým hospodářstvím je velkochov prasat s téměř 24 000 prasaty. Je nanejvýš pravděpodobné, že AMP byl do chovu zavlečen lidmi, nejspíše porušením pravidel biologické bezpečnosti v chovu.
„Z výše uvedených faktů vyplývá, že i za současné složité situace je naprosto nezbytné striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti," upozornil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Dodržování přísných pravidel je nezbytné
Mezi pravidla patří zejména důsledné zabránění kontaktu prasat divokých s domácími prasaty a se všemi materiály, které jsou v chovu používány – zejména krmivo, stelivo a voda. Nezbytná je důsledná kontrola všech osob vstupujících do hospodářství a zákaz vstupu všem cizím osobám. Je potřeba minimalizovat vjezd vozidel do hospodářství a používat účinné desinfekčních prostředky, zejména na všech vstupech a výstupech z a do hospodářství. Neméně důležité je i sledování zdravotního stavu chovaných prasat a provádění všech předepsaných vyšetření a doporučených opatření ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři. Je nutné trvale a bez výjimky dodržovat zákaz zkrmování kuchyňských odpadů prasatům, a to ve všech chovech, drobnochovy nevyjímaje.
„Pouze dodržováním těchto pravidel je možné minimalizovat riziko zavlečení AMP do chovů prasat v České republice a zabránit tak výraznému negativnímu dopadu na celý chovatelský sektor a navazující zpracovatelský průmysl," dodal Semerád.
Podle tiskové zprávy Státní veterinární správy ČR, 27. 3. 2020
Ilustrační fotografie Hans Braxmeier, Pixabay

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Redakce
dot